Episerver Digital Experience Cloud™ Service

Sikker, kostnadseffektiv og skalerbar drift av dine digitale løsninger

For deg som ønsker en enklere og mer forutsigbar IT-hverdag tilbyr Episerver en egen pakke der vi inkluderer både drift, support og nødvendig programvare. Les hvordan Digital Experience Cloud kan gjør din IT-hverdag bedre.

Løsningen skaleres automatisk


Episerver Digital Experience Cloud Service bygger på anerkjent teknologi fra blant andre Microsoft Azure og tilbyr automatisk skalering. For deg med mye trafikk til jul, sommerferien, Black Friday eller om du driver et strømselskap som kan få en voldsom besøksvekst ved et strømbrudd kan du være trygg på at nettløsningen fungerer optimalt. Med automatisk skalering sørger Episerver Digital Experience Cloud for at nettløsningen er responsiv og fortsetter å levere engasjerende opplevelser til alle dine besøkende.


  • 1
    Alltid tilgjengelig uavhengig av antall besøk
  • 2
    Automatisk skalering
  • 3
    Bygger på tjenester fra bla. Microsoft Azure

Les mer om ytelse

Nettsidene får en garantert oppetid (SLA) på minst 99,7 prosent


Episerver operer med en garantert oppetid (SLA) på mellom 99,7 og 99,9 prosent, avhengig av hvilken pakke du har kjøpt. Og da snakker vi ikke bare om at serverne er oppe, men at nettsidene og tilhørende systemer faktisk fungerer skikkelig. Det vil si at du får en garanti på den totale løsningen. Garantert oppetid er ikke uvanlig, men ofte er det hostingleverandøren som som gir SLA på hosting og inkluderer ikke nødvendigvis applikasjonen.

Sikkerheten og ytelsen øker


Serverkrasj, brann, kabelbrudd, sabotasje, ødelagt hardware etc. er noe som kan ramme bedrifter som selv drifter sine nettsider. Dette slipper man å tenke på om man velger en skyløsning som Digital Experience Cloud.

Et annet sikkerhetspoeng er relatert til det faktum at Episervers skyløsning inkluderer det som på fagspråket kalles Content Delivery Network (CDN). Kort og litt teknisk fortalt er dette en «distribuert cacheløsning» som i praksis betyr at alle ressurser som kan spares (f.eks bilder, video og javascript) mellomlagres på servere nær sluttbruker, slik at opplevd ytelse blir bedre uansett hvor i verden nettbrukeren befinner seg. Med de mange serverne fordelt over hele verden, gjør dette at nettsidene også er mindre sårbare for såkalte «DoS-angrep», da det er de lokale serverne som får den store belastningen og ikke selve datasenteret ved et eventuelt dataangrep.

Førstelinjesupport 24/7


Mange kjøper kanskje lisenser fra en partner, så kjøper man driftstjenester et annet sted og kanskje søketjeneste et tredje sted, og ved eventuelle problemer kan det være vanskelig å vite hvem man skal forholde seg til. Om man kjøper Episervers skyløsning Digital Experience Cloud kan du kontakte Episerver uansett hva problemet måtte være. Vår historikk viser at hele 96 prosent av alle feil løses på førstelinjenivå.

Faste månedlige kostnader


Kort fortalt er Digital Experience Cloud en software-as-a-service-løsning eller rettere sagt en platform-as-a-service, der Episerver har satt sammen en pakke med lisenser, drift og hosting, søkfunksjonalitet osv. til én tjeneste. Man kan i hovedsak velge mellom tre ulike pakker der det er antall sidevisninger, hvor mye innhold man har og hvilken oppetid man krever som avgjør hvilken pakke man bør kjøpe. Om man går utover pakkestørrelsen i en kortere periode betaler man bare ekstra for denne perioden.

Mulig å opprette flere nettsider


Med en Digital Experience Cloud-avtale betaler man ikke lenger for lisenser. En fordel med det er at man kan opprette så mange nettsider man ønsker (så lenge det er én kodebase og én applikasjon) og man slipper dermed å vurdere om man skal kjøpe egne lisenser for å lage en kampanjeside eller en annen form for spesialside som kanskje bare skal benyttes i en kortere periode. For konsern med flere merkevarer, vil en slik betalingsmodell også være gunstig.

Totalkostnaden (TCO) blir lavere


Med Digital Experience Cloud betaler du en fast månedlig sum og trenger ikke lenger å bruke ressurser på driftspartnere, lisensavtaler, maskinvare, programvare, backup, lokaler, vaktordninger, strøm etc. På den måten øker også den økonomiske forutsigbarheten og i mange tilfelle kan også totalkostnaden bli lavere. Ta gjerne kontakt, så setter vi gjerne opp et business case sammen.

 

Du får kontroll på din informasjon


Noen føler kanskje at skyløsninger gir dårligere kontroll på hvor egne sensitive data faktisk blir liggende. Her må vi huske at data som ligger i skyløsninger faktisk også til syvende og sist ligger fysisk på en server et eller annet sted i verden. Som Episerver-kunde får du selvsagt vite hvor informasjonen blir liggende og du kan selv få være med å påvirke dette. Som standard legges informasjonen for norske kunder i Europa.

Nettsidene blir minst like raske som tidligere


Ved å legge nettsidene hos Episerver, får du tilgang til Microsofts topp moderne sky-løsninger. Episervers skyløsning inkluderer også Content Delivery Network (CDN). Det har flere sikkerhetsmessige fordeler, men gir også raske nettsider. La oss si at din norske nettside besøkes av en person i Sydney i Australia. Første gang noen besøker nettsiden, vil det ta noe ekstra tid da all informasjon skal hentes fra datasenteret som ligger i Europa. Dette er en utfordring for alle server-løsninger. Men når neste besøkende fra samme sted besøker nettsiden, vil det gå mye raskere siden mye av det statiske innholdet (f.eks bilder og video) da allerede ligger på en lokal server i nærheten av brukeren. Det er CDN’et som er hemmeligheten bak dette. Om du har mye trafikk fra utlandet, så ta gjerne kontakt så kan vi med våre verktøy sjekke hvor mye raskere dine nettsider vil bli med CDN.

Teknisk oppdateringer gjøres fortløpende


Søkemotoren Episerver Find oppdateres fortløpende uten at brukerne trenger å forholde seg til dette. På sikt er dette også målet for alle som bruker Episerver CMS og Episerver Commerce i kombinasjon med Digital Experience Cloud.


Noen kunder som bruker produktet