Er det noe mer du vil vite?

 • Episerver Digital Experience Cloud Service passer for alle virksomheter som er interesserte i å få levert CMS eller Commerce som en tjeneste. Med en prismodell som baserer seg på antall sidevisninger, så skal tjenesten passe for de aller fleste. Oppsettet er basert på best-practise og erfaring fra 18 års drift av Episerver nettsteder, og inkluderer de komponentene du bør ha for en rask, sikker og pålitelig tjeneste.

  Les f.eks om hva en bedrift som Amesto mener om Episerver Digital Experience Cloud Service.

 • Episerver Digital Experience Cloud Service er basert på Azure fra Microsoft levert fra datasenter i Europa (og snart også Norge). Den fysiske infrastrukturen og tjeneste som leveres fra Microsoft er velprøvd og godt dokumentert.

  Men det er ikke bare infrastruktur og hvor data lagres som er viktig for å bestemme om det er trygt. Også den menneskelige faktoren er vel så viktig. Episerver Digital Experience Cloud Service begrenser hvem som kan nå de forskjellige miljøene, databaser og filer til så få personer som mulig, med logging av alle driftsoperasjoner for ettersporbarhet. I tillegg er det flere lag med sikkerhet både i Azure og foran, blant annet en Web Application Firewall, som beskytter mot kjente angrepsmåter og begrenser effekten av DDOS angrep.

  Les mer om Episerver og sikkerhet på vårt Trust Center.

  Episerver Digital Experience Cloud Service er ISO 27001 sertifisert.

  Les vår Service Description for detaljer om infrastruktur og tjenesten

 • Det kan være flere årsaker til at du skal velge Episerver som en tjeneste. Noen av disse er:

  • Leverandørkonsolidering. Ved å overlate driften til Episerver og Microsoft vil du forenkle leverandørnettverket. Det vil bli mindre administrasjon og mer tid kan brukes på forbedringstiltak.
  • Kontinuerlig tilgang på ekspertise. Det er en kjensgjerning av det er utfordringer med å holde på spisskompetanse i dagens marked. Ved å outsource driften til et stort ekspertmiljø vil du være sikret stabil tilgang på spesialister.
  • Lavere kostnader.  Det er her viktig å medregne de kostnadene du har i dine interne og eksterne forhold som omhandler digitale kanaler, også omtalt som TCO (Total Cost Of Ownership). Overlater du drift av CMS til eksperter som har lang erfaring og et stort fagmiljø, vil arbeidsprosesser gå raskere. Du betaler heller ikke for sykdom, permisjoner, ferie, opplæring, skifte av medarbeidere eller administrative prosesser.  
  • Bedre kapasitet.  Dersom du har begrenset kapasitet og en backlog med oppgaver, kan det være et alternativ å sette ut driften av CMS slik at du kan reallokere kompetanse til andre oppgaver.
  • Å følge en IT-strategi om tjenestekjøp. Det blir mer og mer vanlig å få løsninger levert som tjenester. Det kan bidra til en mer profesjonell utvikling av CMS ved at fokuset settes på nytteverdi av løsningen og hvordan dette oppnås kan i økende grad overlates til profesjonelle leverandører.
  • Smidigere og raskere utvikling av digitale tjenester. Med Episerver Digital Experience Cloud Service får du tilgang til flere utviklings- og testmiljøer.
 • Våre kunder har forskjellige driftsmodeller. Ved overgang til Episerver Digital Experience Cloud Service vil det være forskjellige endringer, avhengig av om du representerer brukerne eller driftsorganisasjonen. La oss se på hvilke spesifikke endringer du vil oppleve om du skifter til vår skytjeneste fra de fire ulike driftsalternativene vi har skissert nedenfor:

  1. Fra egen drift gjennom lokale servere

  Du beveger deg fra en situasjon med alt ansvar for drift lokalt til å kjøpe drift og relaterte tjenester  av en profesjonell ekstern aktør.

  IT-avdelingen vil slippe fremtidige investeringer på serverommet. Alle driftsrutiner som backup, sikkerhetstiltak, oppgraderinger, virushåndtering, skalering, ytelsestiltak og oppgraderingsprosjekter vil gjennomføres av Episerver og Microsoft. Markedsavdelingen blir en profesjonell bestiller av tjenester levert gjennom en tydelig SLA.

  Markedsavdelingen er alltid sikret oppdatert og tilgjengelig programvare med avtalt ytelse. Markedsavdelingen har også tilgang til mer funksjonalitet, blant annet på søk.

  2. Fra egen drift gjennom skytjeneste

  Du beveger deg fra en situasjon hvor driftsansvaret er todelt; dels på egne ressurser og dels på leverandøren av skytjenester.

  IT-avdelingen vil slippe driftsrutiner som backup, sikkerhetstiltak, oppgraderinger, virushåndtering, skalering, ytelsestiltak og oppgraderingsprosjekter vil gjennomføres av Episerver og Microsoft. Markedsavdelingen er alltid sikret oppdatert og tilgjengelig programvare med avtalt ytelse. Markedsavdelingen har også tilgang til mer funksjonalitet, blant annet på søk.

  3. Fra ekstern drift gjennom driftspartners lokale servere

  Du beveger deg fra en situasjon hvor du har satt ut alt ansvar til en profesjonell aktør som drifter lokalt til en annen profesjonell aktør som leverer effektive skytjenester.

  Ofte har IT-avdelingen fortsatt behov for å sikre oppetid på applikasjonene som driftes. Driftsleverandører tilbyr som regel bare en SLA på infrastrukturen og ikke de digitale tjenestene på toppen. Markedsavdelingen er alltid sikret oppdatert og tilgjengelig programvare med avtalt ytelse. Markedsavdelingen har også tilgang til mer funksjonalitet, blant annet på søk.

  4. Fra ekstern drift gjennom driftspartners skytjeneste

  Du beveger deg fra en situasjon hvor du har satt ut alt ansvar til en profesjonell aktør som leverer drift som en skytjeneste til en annen skytjenesteleverandør som har bygget inn en rekke verdiøkende tjenester som tillegg.

  Markedsavdelingen er alltid sikret oppdatert og tilgjengelig programvare med avtalt ytelse. Markedsavdelingen har også tilgang til mer funksjonalitet, blant annet på søk.

 • Episerver Digital Experience Cloud Service prises ut fra antall sidevisninger. Det betyr at du får en pris som står i samsvar med hvor attraktivt ditt nettsted er. Be om et prisestimat i dag!

  I tillegg har vi lagt inn en rekke tjenester og ekstra funksjonalitet som du under andre lisensieringsmodeller måtte betalt for. 

  Les vår blogpost om kostnader og besparelser, To Cloud or not to Cloud.

 • Omlegging til Episerver som en tjeneste er en strategisk beslutning som du ikke fatter over natten. Det er likevel noen tidspunkt som kan trigge en raskere omlegging.

  Dersom du står foran vesentlige oppgraderinger i ditt eget driftsmiljø kan det være spesielt gunstig å vurdere Episerver som en tjeneste.  Dersom du over tid har hatt vedvarende kompetanse- eller kapasitetsutfordringer på drift, vil det være ekstra gunstig å skifte over til tjenesten. Et gunstig tidspunkt er også der du har en utgående driftsavtale.

  Videre er forhold som utvidelse til nye markeder, behov for bedre ytelse, flere kampanjenettsteder, bedre sikkerhet drivere som gjør at du bør vurdere Episerver Digital Experience Cloud Service.

 • Ønsker du en uforpliktende prat om dine behov og hvordan Episerver Digital Experience Cloud Service kan bidra til bedre digitale tjenester og raskere tid til markedet, ta kontakt!

  Kontaktskjema for Episerver Digital Experience Cloud Service

  (eller telefon 40 00 70 40).

Utvalgte blogger om Digital Experience Cloud Service

 • Hvilke kostnader har man med et CMS

  Erfaringen vår viser at kostnadene knyttet til ditt CMS kan minne om et isfjell, noen kostnadsposter er godt synlig, mens andre kostnader ligger godt under havoverflaten.

 • To cloud or not to cloud...

  Det er knapt noen diskusjon om at skyen er det riktige å satse på, men man må ikke se seg blind på priskalkulatorene som bare tar for seg den fysiske hardwaren eller tjenesten.

 • Skytjenester forenkler hverdagen!

  Under vårt seminar hos Microsoft snakket Amesto om hvilke effekter DXC Service har hatt på virksomheten og viktigheten av å ha en stabil, sikker og effektiv løsning som er tilgjengelig 24/7.

Skytjenester forenkler hverdagen!

En viktig grunn til at vi valgte å gå for en skytjeneste, er at det gir oss økt fleksibilitet og trygghet. Det er et absolutt krav at våre tjenester på nett skal fungere 24/7.

Arild Spandow, Administrerende direktør hos Amesto Group

 

Kontakt oss

Få et prisestimat basert på dine behov

Uavhengig av om du skal ha et nytt CMS system, Commerce plattform eller er ekisterende kunde og skal utvide løsningen kan vi hjelpe deg med å finne ut hva som passer best for deg. Prising av Episerver er basert på noen nøkkeltall som:

 • Hvor mange sidevisninger har nettstedet ditt  (Episerver CMS)
 • Hvor mange SKUs (stock keeping units) har dere (Episerver Commerce)
 • Hvor mange e-post sender dere hver måned (Episerver Campaign)

Hvorfor skal du be om prising?

 Det er gratis og uten forpliktelser.

 Prisoverslaget vil være tilpasset dine behov.

 Våre eksperter svarer raskt og er tilgjengelig for å besvare dine spørsmål.

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt!

Eller kontakt oss direkte på +47 4000 7040