Episerver Digital Experience Cloud™ Service

Episerver levert som en tjeneste i skyen med alt du trenger for å skape digitale opplevelser.

Alt du lurer på rundt DXC-Service

 • DXC-Service er Episerver levert som en en tjeneste, eller Platform As A Service (PAAS) på fagspråket. Med Episerver DXC-Service har vi har lagt inn en rekke funksjoner og komponenter mange kunder har utfordringer med å holde seg faglig sett ajour på og hvor det er betydelige stordriftsfordeler.

  I tjenesten inngår blant annet programvare, søk, overvåking, sikkerhet, skalering og drift, levert av Episervers eksperter. Tjenesten baserer seg på Microsoft Azure og har en forutsigbar pris basert på forbruk.

  Å kjøpe Episerver som en tjeneste gjør at du kan fokusere på å lage godt innhold, optimalisere kundereiser og lage løsninger som svarer på behovene til de besøkende - vi tar oss av resten.

 • Episerver DXC-Service passer for alle virksomheter som er interesserte i å få levert CMS eller Commerce som en tjeneste. Med en prismodell som baserer seg på antall sidevisninger, så skal DXC-Service passe for de aller fleste. Oppsettet er basert på best-practise og erfaring fra 18 års drift av Episerver nettsteder, og inkluderer de komponentene du bør ha for en rask, sikker og pålitelig tjeneste.

  Les f.eks om hva en bedrift som Amesto mener om DXC-Service.

 • Det kan være flere årsaker til at du skal velge Episerver som en tjeneste. Noen av disse er:

  • Leverandørkonsolidering. Ved å overlate driften til Episerver og Microsoft vil du forenkle leverandørnettverket. Det vil bli mindre administrasjon og mer tid kan brukes på forbedringstiltak.
  • Kontinuerlig tilgang på ekspertise. Det er en kjensgjerning av det er utfordringer med å holde på spisskompetanse i dagens marked. Ved å outsource driften til et stort ekspertmiljø vil du være sikret stabil tilgang på spesialister.
  • Lavere kostnader.  Det er her viktig å medregne de kostnadene du har i dine interne og eksterne forhold som omhandler digitale kanaler, også omtalt som TCO (Total Cost Of Ownership). Overlater du drift av CMS til eksperter som har lang erfaring og et stort fagmiljø, vil arbeidsprosesser gå raskere. Du betaler heller ikke for sykdom, permisjoner, ferie, opplæring, skifte av medarbeidere eller administrative prosesser.  
  • Bedre kapasitet.  Dersom du har begrenset kapasitet og en backlog med oppgaver, kan det være et alternativ å sette ut driften av CMS slik at du kan reallokere kompetanse til andre oppgaver.
  • Å følge en IT-strategi om tjenestekjøp. Det blir mer og mer vanlig å få løsninger levert som tjenester. Det kan bidra til en mer profesjonell utvikling av CMS ved at fokuset settes på nytteverdi av løsningen og hvordan dette oppnås kan i økende grad overlates til profesjonelle leverandører.
  • Smidigere og raskere utvikling av digitale tjenester. Med Episerver DXC-Service får du tilgang til flere utviklings- og testmiljøer.
 • Våre kunder har forskjellige driftsmodeller. Ved overgang til Episerver DXC-Service vil det være forskjellige endringer, avhengig av om du representerer brukerne eller driftsorganisasjonen. La oss se på hvilke spesifikke endringer du vil oppleve om du skifter til DXC-Service fra de fire ulike driftsalternativene vi har skissert nedenfor:

  1. Fra egen drift gjennom lokale servere

  Du beveger deg fra en situasjon med alt ansvar for drift lokalt til å kjøpe drift og relaterte tjenester  av en profesjonell ekstern aktør.

  IT-avdelingen vil slippe fremtidige investeringer på serverommet. Alle driftsrutiner som backup, sikkerhetstiltak, oppgraderinger, virushåndtering, skalering, ytelsestiltak og oppgraderingsprosjekter vil gjennomføres av Episerver og Microsoft. Markedsavdelingen blir en profesjonell bestiller av tjenester levert gjennom en tydelig SLA.

  Markedsavdelingen er alltid sikret oppdatert og tilgjengelig programvare med avtalt ytelse. Markedsavdelingen har også tilgang til mer funksjonalitet, blant annet på søk.

  2. Fra egen drift gjennom skytjeneste

  Du beveger deg fra en situasjon hvor driftsansvaret er todelt; dels på egne ressurser og dels på leverandøren av skytjenester.

  IT-avdelingen vil slippe driftsrutiner som backup, sikkerhetstiltak, oppgraderinger, virushåndtering, skalering, ytelsestiltak og oppgraderingsprosjekter vil gjennomføres av Episerver og Microsoft. Markedsavdelingen er alltid sikret oppdatert og tilgjengelig programvare med avtalt ytelse. Markedsavdelingen har også tilgang til mer funksjonalitet, blant annet på søk.

  3. Fra ekstern drift gjennom driftspartners lokale servere

  Du beveger deg fra en situasjon hvor du har satt ut alt ansvar til en profesjonell aktør som drifter lokalt til en annen profesjonell aktør som leverer effektive skytjenester.

  Ofte har IT-avdelingen fortsatt behov for å sikre oppetid på applikasjonene som driftes. Driftsleverandører tilbyr som regel bare en SLA på infrastrukturen og ikke de digitale tjenestene på toppen. Markedsavdelingen er alltid sikret oppdatert og tilgjengelig programvare med avtalt ytelse. Markedsavdelingen har også tilgang til mer funksjonalitet, blant annet på søk.

  4. Fra ekstern drift gjennom driftspartners skytjeneste

  Du beveger deg fra en situasjon hvor du har satt ut alt ansvar til en profesjonell aktør som leverer drift som en skytjeneste til en annen skytjenesteleverandør som har bygget inn en rekke verdiøkende tjenester som tillegg.

  Markedsavdelingen er alltid sikret oppdatert og tilgjengelig programvare med avtalt ytelse. Markedsavdelingen har også tilgang til mer funksjonalitet, blant annet på søk.

 • Episerver DXC-Service prises ut fra antall sidevisninger.  Det betyr at du får en pris som står i samsvar med hvor attraktivt ditt nettsted er.  

  I tillegg har vi lagt inn en rekke tjenester og ekstra funksjonalitet som du under andre lisensieringsmodeller måtte betalt for.

  Les vår blogpost om kostnader og besparelser, To Cloud or not to Cloud.

 • I tjenesten inngår følgende infrastruktur som du ellers måtte håndtert:

  • Dedikert internettilgang 
  • Content Delivery Network (CDN)
  • CDN Datatrafikk
  • Web Application Firewall (WAF) 
  • SSL sertifikat & CDN Antivirus 
  • DDoS skadebegrensning inkl IDS/IPS og WAF 
  • DNS håndtering 
  • Produksjonsmiljø med automatisk lastbalansering, SQL database og fillagring, alt levert med verktøy og prosesser for overvåkning
  • Pre-Produksjonsmiljø med samme oppsett som produksjon
  • Integrasjonsmiljø med samme oppsett som produksjon og pre-produksjon
  • Production Synthentic Monitoring
  • Production Transactional Monitoring (Service Extra)
  • WVS (Service Extra)
  • PEN Testing (Service Extra)
  • Episerver Find; Indexer for Produksjon, Pre-Produksjon og integrasjonsmiljøer.

  I tjenesten inngår også følgende aktiviteter som du ellers måtte håndtert:

  • Installere ny programvare og oppdatere eksisterende
  • Installere ny hardware og oppgradere servere
  • Opprette brukere, tilganger og passord
  • Overvåking av sikkerhet/trusler
  • Installere, oppdatere og vedlikeholde antivirus
  • Vedlikehold og overvåkning av lastbalansering, firewall, nettverk etc
  • Kompetanse og opplæring
  • Dag til dag administrasjon og overvåkning
  • Planlegge fremtidige forbedringer og behov for kapasitet
  • Følge interne og eksterne retningslinjer for beste praksis
  • Service/support for håndtering av endringer, feil eller hendelser (også utenfor normal arbeidstid)
  • Utrulling og deploy
  • Backup rutiner og tilbakestilling
  • Vedlikehold av database
  • Overvåkning av applikasjonen
  • Tilgang til kompetanse på Episerver
 • Det følger ikke med tjenester rundt forretningsrådgivning, design, integrasjon, systemutvikling og brukertesting for å nevne de mest sentrale. Benytter du i dag en av våre dyktige partnere, vil du fremdeles ha behov for deres bistand til f.eks. teknisk utvikling.

  Du finner en oversikt over alle våre partnere i Norge her.

 • Omlegging til Episerver som en tjeneste er en strategisk beslutning som du ikke fatter over natten. Det er likevel noen tidspunkt som kan trigge en raskere omlegging.

  Dersom du står foran vesentlige oppgraderinger i ditt eget driftsmiljø kan det være spesielt gunstig å vurdere Episerver som en tjeneste.  Dersom du over tid har hatt vedvarende kompetanse- eller kapasitetsutfordringer på drift, vil det være ekstra gunstig å skifte over til tjenesten. Et gunstig tidspunkt er også der du har en utgående driftsavtale.

  Videre er forhold som utvidelse til nye markeder, behov for bedre ytelse, flere kampanjenettsteder, bedre sikkerhet drivere som gjør at du bør vurdere Episerver DXC-Service.

 • Ønsker du en uforpliktende prat om dine behov og hvordan Episerver DXC-Service kan bidra til bedre digitale tjenester og raskere tid til markedet, ta kontakt!

  Kontaktskjema for DXC-Service

  (eller telefon 40 00 70 40).

 • Episerver DXC-service er basert på Azure fra Microsoft levert fra datasenter i Europa (og snart også Norge). Den fysiske infrastrukturen og tjeneste som leveres fra Microsoft er velprøvd og godt dokumentert.

  Men det er ikke bare infrastruktur og hvor data lagres som er viktig for å bestemme om det er trygt. Også den menneskelige faktoren er vel så viktig. Episerver DXC-Service begrenser hvem som kan nå de forskjellige miljøene, databaser og filer til så få personer som mulig, med logging av alle driftsoperasjoner for ettersporbarhet. I tillegg er det flere lag med sikkerhet både i Azure og foran, blant annet en Web Application Firewall, som beskytter mot kjente angrepsmåter og begrenser effekten av DDOS angrep.

  Les mer om Episerver og sikkerhet på vårt Trust Center.

  Episerver DXC-service er ISO 27001 sertifisert.

  Les vår Service Description for detaljer om infrastruktur og tjenesten

Grip nye muligheter

Med vår skytjeneste, betaler du bare for behovene du har i dag, men tjenesten er klar til å skalere når du er. Du trenger ikke lenger å investere i og/eller planlegge din IT-infrastruktur med tanke på hva som kan komme, men kan tilpasse deg nye muligheter som de oppstår.

Med bare ett kontaktpunkt blir det å bygge en digital tilstedeværelse raskt og effektivt.

4 grunner til å velge Digital Experience Cloud Service

 1. Lanser tjenester og opplevelser raskere: nye brands, nye siter, nye markeder
 2. Legg til funksjoner når du er klar
 3. Nye plattform-funksjoner blir tilgjengelig via kontinuerlige releaser
 4. Betal for det du bruker - ingen initielle investeringer

Kapasitet: 100% fleksibilitet

Kan du håndtere all innkommende trafikk? Med Episerver Digital Experience Cloud Service vil alle besøkende oppleve nettstedet som raskt - uansett sett hvor de befinner seg og uansett tid på døgnet.

Hva du pleide å gjøre

 • Overkompenserte med tanke på worst-case scenario
 • Risikerte å skape dårlige brukeropplevelser om arkitekturen hadde mangler
 • Kostbare initielle investeringer for uutnyttet kapasitet

Hva gjør vår skytjeneste så fleksibel

 1. Håndterer uventede og sesongbaserte topper av trafikk til nettstedet
 2. Automatisk skalering 24/7
 3. Betal bare for kapasitet du benytter
 4. Garantert tilgjengelighet med markedsledende SLA som gjelder applikasjonslaget

Hastighet: Lynende rask

Er din digital tjeneste rask nok? Vår Digital Experience Cloud service™ leverer innhold til skjermen på et blunk.

Hva du pleide å gjøre

 • Optimalisere nettstedet for hastighet
 • Plasserte servere nært dine viktigste markeder
 • Håndterte avtaler og drev med konfigurering av et content delivery network (CDN)

4 årsaker til at vår skytjeneste er så rask

 1. En plattform som er optimalisert gjennom beste praksis
 2. Globale utnyttelse av datakraft med CDN
 3. Automatisk skalering ved økt trafikk
 4. 365/24/7 overvåking og support

Sikkerhet: Alltid høy

Hvordan kan du redusere risiko som er utenfor din kontroll? Med vår Digital Experience Cloud Service™ er sikkerhet ivaretatt på flere nivåer.

Hva du pleide å gjøre

 • Bekymre deg for ulike systemer og forskjellige leverandører
 • Koordinere med forskjellige leverandører på sikkerhetsrutiner
 • Overvåking og forsøk på å hindre DDoS angrep

Hva gjør vår skytjeneste sikker

 1. Dokumenterte sikkerhetsprosesser og redundante miljøer
 2. Standardiserte og alltid oppdatert plattform som minimerer svakheter
 3. Sterke overvåkningstjenester for DDoS og andre sikkerhetstrusler
 4. 365/24/7 tilgang til support og eksperter på tjenesten

Digital Experience Cloud service™- 10 fakta

 1. Digital markedsføring, e-handel, CMS og enterprise søk i en enkelt tjeneste levert i skyen
 2. Ubegrenset antall nettsteder med eget utseende og innhold
 3. Elastisk skalering uten manuelle prosesser
 4. 365/24/7 overvåking, support og vedlikehold
 5. Integrert Content Deliery Network (CDN)
 6. Fullstendig redundans, sikkerhetskopiering og gjenoppretting
 7. Unik SLA som gjelder applikasjonslaget
 8. Full tilgang til Managed Services
 9. Connector til Marketing Automation med åpne API
 10. 100% tilpasningsbar gjennom Visual Studio

Snakk med oss for å lære mer!

Med Episerver sine funksjoner og tillegg kan du få resultater raskt og effektivt. Kontakt oss i dag for å lære mer om priser, integrasjoner og hvordan du kommer i gang.

Bedre resultater - raskt og effektivt: Vår teknologi hjelper deg med å automatisere og optimalisere alle stegene i kundereisen.

Avanserte egenskaper: Vi har innebygd maskinlæring og bruker data til å skape innsikt for å gi bedre resultater og kundeopplevelser.

Connectorer ferdig til bruk: Integrasjon med Marketing Automation, ERP, sosiale media og andre systemer er enkelt! Lær mer om hvordan du kan koble andre systemer til Episerver.

Jeg kan når som helst trekke mitt samtykke

The Episerver Digital Experience Cloud™ allows us to focus on what’s important – creating a dynamic website that’s collaborative with our existing systems and processes – and Episerver takes care of the rest.

Jim O’Grady, Director of Development, PIRCH