OXX


Partnernivå: Premium Solution Partner
Antall sertifiserte utviklere: 9

OXX AS er et norsk konsulentselskap med over 15 års erfaring. OXX bistår sine kunder med rådgivning, digital strategi, konseptutvikling, design, utvikling og drift av webløsninger.

OXX skiller seg ut fra sine konkurrenter ved å tilby et aktivt partnerskap med sine kunder - også etter at prosjekter er lansert. Proaktiv forvaltning og kontinuerlig optimalisering må til for at en webløsning skal inneha den kvalitet forbrukere forventer til enhver tid. OXX har i samarbeid med Episerver utviklet et rammeverk for å komme raskere i gang med Episerver Commerce leveranser, kalt Commerce Starter Kit. Målet med dette rammeverket er å korte ned oppstartstiden i Episerver Commerce prosjekter, slik at man kan benytte mer av tiden til funksjonelle krav og implementering av skreddersøm.

Kontakt
Jo Andrè Fiksdal, CEO 
jo.andre.fiksdal@oxx.no
Ønsker du kontakt med noen i OXX?

Kontakt meg

På nett: