Evry


Partnernivå: Assosiated Partner
Antall sertifiserte utviklere: 2

EVRY har 10.000 ansatte fordelt på 50 forskjellige lokasjoner. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn. På denne måten skaper vi daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet.

Kontakt

Hans Aastad
hans.kjohl.aastad@evry.com

Ønsker du kontakt med noen i Evry?

Kontakt meg

På nett: