Itera


Partnernivå: Solution Partner
Antall sertifiserte utviklere: 4

Itera er et Nordisk børsnotert konsern. Vi er en smidig, innovasjonsdrevet totalleverandør med høy leveransekraft. Vi gir råd, utvikler og forvalter IT-løsninger for virksomheter som ser IT som et strategisk virkemiddel i sin forretning og organisasjon.

Vi leverer tjenester og forretningskritiske løsninger til nordiske virksomheter. Vi har spesielt mye bransjekunnskap innen bank, finans og forsikring samt offentlig sektor. Vi kjenner også bransjer som IT & Telecom, handel, helse, tjenesteytende næringer, olje, transport og industri som vår hjemmebane. Itera har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Ukraina. Vår leveransemodell er fleksibel, med prosjektgjennomføring hos kunden, i våre egne lokaler eller via våre nearshoring utviklingssentre i Ukraina.

Kontakt

Anders Thon Nilsen, Digital Rådgiver
anders.thon.nilsen@itera.no

Ønsker du kontakt med noen i Itera?

Kontakt meg

På nett: