Doorway


Partnernivå: Associated Partner
Antall sertifiserte utviklere: 0

Vi ansees som totalleverandør for forretningskritiske Portaler på Episerver plattformen. Vi hjelper våre kunder gjennom hele prosessen frem til ferdig resultat, i tillegg er vi gjerne en aktiv partner også etter at løsningen er ferdig utviklet.

Våre råd og innspill til eksisterende kunder har ikke bare bidratt til å løse komplekse problemstillinger, men også bidratt til å gi solid avkastning for kunden. Vi har en sterk tro på at det styrker kunden å ha samme mennesker i implementasjonsfasen, som i forvaltningsfasen. Totalt er vi 90 ansatte, fordelt på 6 kontorer + Cape Town. Av disse er det 26 systemutviklere og fagkonsulenter knyttet opp mot blant annet Episerver plattformen.

Kontakt

Frode Trydal, Leder Utvikling
frode.trydal@doorway.no

Ønsker du kontakt med noen i Doorway?

Kontakt meg

På nett: