Internsøk holder orden på flere hundre tusen undersider

En av de virkelig store nettsidene er regjeringen.no. Vel vitende om hvor viktig internsøket er for deres nettside og hvor mye ressurser de legger ned på dette området, inviterte vi oss selv på besøk til Petter Thorsrud og Rune Karlsrud som begge jobber med regjeringen.no.

Søk handler ikke bare om teknologi

Petter Thorsrud har det overordnede ansvaret for konsept og brukeropplevelse på regjeringen.no. Kollega Rune Karlsrud jobber mer operativt med brukeropplevelse og holder orden på både brukertesting, webanalyse og søkelogger. Begge har jobbet med regjeringen.no i 11 år og kjenner nettløsningen ned til minste detalj.

Lang fartstid kommer godt med når man skal jobbe med søk, innrømmer Petter Thorsrud.

Det går an å se på søk som en teknisk oppgave, men det holder ikke. Mange hos oss har jobbet her lenge og har mye domenekunnskap og brukerinnsikt. Det kommer veldig godt med når man skal jobbe med nettsidene.

Kollega Rune Karlsrud tror ikke man kan overlate alt til teknologien og avanserte algoritmer. Selv starter han hver arbeidsdag med å sjekke søkeloggen på regjeringen.no for å sjekke at de mest søkte ordene gir gode nok søkeresultater.

- Vi erkjenner at vi alltid må jobbe manuelt med søk for å få gode søketreff, forteller han.

- Kan du utdype dette, Rune?

- Når man får søkemotoren er den 100 prosent generisk. Med et hundretalls sidetyper, videoer og hundretusenvis av undersider må man hele tiden jobbe med å tilpasse innholdet til søkemotoren - og omvendt. Noen ganger må vi gjøre tekniske justeringer, mens andre ganger er det mer hensiktsmessig å tilpasse innholdet til søkemotoren for eksempel ved å endre på titler og ingresser.

En oppgave som er umulig å gjøre perfekt, skyter Petter Thorsrud inn.
- Internsøk er veldig vanskelig og svært ressurskrevende. Når møtte du sist en webredaktør som er fornøyd med søket på sine nettsider?

Flere hundre tusen sider å holde orden på

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan man bør bruke det vesle søkefeltet som en del av en overordnede innholdsstrategi, men at det finnes mye å lære av regjeringen.no er det ingen tvil om. Litt avhengig av hvordan man definerer en underside, så har regjeringen.no mellom 230 000 og 400 000 sider. I tillegg kommer et dokumentarkiv som vokser og vokser for hvert år som går.

Blant de mest leste sidene finner du reiseråd, lønnstabeller og regler for ansettelsesforhold, men halen av innhold er lang.

Karlsrud forteller at 65 prosent av trafikken kommer fra Google og andre søkemotorer og har dermed kanskje søkt ferdig når de havner på regjeringen.no, mens andre søker aktivt inne på regjeringen.no. Andelen som søker direkte i søkefeltet inne på regjeringen.no er derimot kun 5 prosent.

Målet er ikke at folk skal søke, men at de finner det de leter etter og får gjort oppgaven sin, sier Rune Karlsrud og påpeker at søk handler om så mye mer enn fritekstsøk inne på nettsiden. Ikke bare handler det om å gjøre innholdet synlig hos Google, men også å kombinere en intuitiv navigasjonsstruktur med avanserte filtreringsløsninger lagd med Episerver Find.

Skal du for eksempel finne innhold fra et helt spesifikt NOU-dokument, er du helt avhengig av å kunne filtrere skikkelig. Trykker du på "Dokument" i toppmenyen og velger NOU'er, så havner du her:

Internsøk som del av demokratiet

Observante lesere tenker kanskje at med mange hundre tusen undersider, er det på tide med en større opprydding av innholdet på nettsiden. Men i et åpent og demokratisk samfunn er det ikke bare å endre eller slette dokumenter på en offentlig nettside.

Flere år gamle møtereferater kan for eksempel synes uinteressante, men plutselig dukker det opp en hendelse og gravende journalister har plutselig stor nytte av å se hvem som deltok på det spesifikke møtet for flere år tilbake.

- Noe innhold kan slettes, men regjeringen.no har også en arkivfunksjon der man aldri vet når innholdet kan komme til nytte. Men det er viktig at alt gammelt innhold ikke må stå i veien for nytt innhold, forteller Rune Karlsrud og utdyper:

- Vi sjekker sider som ikke har hatt besøk på 6 eller 12 måneder. Disse sidene følger vi opp sammen med de ulike departementene som har ansvaret for innholdet. Det er de som avgjør om innhold kan slettes eller endres.

- Hvordan vet dere at brukeren har kommet rett, Rune? Er det bounce rate som er deres viktigste KPI?

- På salgsnettsider er konvertering og salg en viktig indikator, men på innholdsnettsteder er det mer krevende å definere gode gode nøkkeltall. Engasjement er for eksempel noe vi er opptatt av. Vi måler for eksempel hvor mange som scroller på nettsiden. Bounce rate kan selvsagt også gi oss mye nyttig informasjon, men da er det viktig at man ser på spesifikke områder. Det totale bounce rate-tallet for regjeringen.no gir ingen verdi.

Selv henter Karlsrud og Thorsrud gjerne inspirasjon fra utenlanske nettsider som Borger.dk og Gov.uk, men også nettsidene til blant annet HelseNorge, Oslo Kommune, Stortinget og NAV.

5 tips kort oppsummert:

  • Du kan ikke bare lene deg på teknologien. Du må også jobbe mye manuelt med søk. Bruk tid på titler, synonymer, best bet, relaterte søk, statistikk i Episerver Find, vekting i algoritmer etc.
  • Domenekunnskap og brukerinnsikt er viktig.
  • Innhold må tilpasses søkemotoren og omvendt.
  • Det er mye lettere å søke i godt innhold.
  • Følg med på Google. De er ikke bare dyktige på søk, men med deres utbredelse er det viktig å se hva de foretar seg, da deres prioriteringer og valg påvirker dine brukere og deres forventninger til søk også utenfor Google-sfæren.

Litt om regjeringen.no sin tekniske løsning:

  • Regjeringen.no er bygd på Episerver CMS, som også brukes på departementenes intranett.
  • Internsøket er bygd på søkemotoren Episerver Find.
  • Dessuten brukes Relations for Episerver til å håndtere relasjoner mellom ulike objekter, noe som tidligere ble gjort med Emnekart-teknologi.
  • Web-seksjonen (som er en del av Informasjonsforvaltningsavdelingen) i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ansvar for utvikling, forvaltning og drift av regjeringen.no. De har også ansvar for intranett og diverse andre nettløsninger for departementene og Statsministerens kontor. Totalt har seksjonen vel 25 ansatte. I tillegg har hvert enkelt departement sine egne nettredaktører.
  • Bruker blant annet Episerver Find, Google Analytics, seo-verktøy fra MOZ og Google Search Console for å holde orden på søk og brukeropplevelse.

Visit the web page

www.regjeringen.no

Implementert av:

Premium partner
Sertifiserte utviklere : 17

Partnerkontakt
Jan Fredrik Edbo
jf.edbo@creuna.no

Partnerkontakt
Jan Fredrik Edbo
jf.edbo@creuna.no

Premium partner
Sertifiserte utviklere : 33

Partnerkontakt
Inge Halvorsen
inge.halvorsen@epinova.no

Partnerkontakt
Inge Halvorsen
inge.halvorsen@epinova.no

Solution Partner
Sertifiserte utviklere : 18

Partnerkontakt
Kim Ydse Krogstad
kim.krogstad@makingwaves.com

Partnerkontakt
Kim Ydse Krogstad
kim.krogstad@makingwaves.com