Å selge brukte varer på nett setter store krav til teknisk løsning

Med 50 fysiske butikker og en sterk posisjon som Norges største secondhand kjede ønsket Fretex å ta de fysiske butikkene over på nett. Gode brukeropplevelser, på tvers av kanaler, stiller høye krav til gode tekniske løsninger. En digitalisering av Fretex’ sin retailmodell medførte store utfordringer.

Fretex var også på nett tidligere, men opplevde ikke at den bidro til gode kundeopplevelser eller at de oppnådde resultatene de ønsket. Den var tungdrevet med mange manuelle prosesser og en tidkrevende backoffice-løsning. 

Fretex ønsket å øke omsetningen på salg av sine varer, samtidig som de ville bevare Fretex som merkevare.

Målene var flere: Å øke kundelojaliteten, forenkle innlegging av varer for å frigjøre tid for Fretex ansatte, samt å øke omsetningen og inntjeningen på salg av varene for på den måten å bidra til å støtte opp om arbeidet Fretex gjør i Norge.

For å få en robust og effektiv nettbutikkløsning valgte Fretex å bruke netthandelsplattformen Episerver Commerce som brukes av mange av Norges fremste nettbutikker og kjeder.

Sparer tid med ny nettbutikk

Å legge inn en vare tok lang tid med den gamle nettløsningen. For en bruktbutikk som bare har én av hver vare, blir tiden de ansatte bruker på å legge inn hver vare svært sentral. Jo mindre tid man bruker per vare – jo bedre. Målet med den nye løsningen var å komme ned i maks 2 minutter per vare. Dette ville være en stor forbedring sammenlignet med den gamle løsningen hvor det tok opp til 20 minutter per vare inkludert opplastning av bilder.

For å løse ønskene fikk Fretex laget en egen app som brukes av de ansatte i nettbutikken og i de fysiske butikkene. Fretex ansatte tar bilder av varene som skal legges ut for salg i nettbutikken, beriker varene med produktinformasjon, kategori og pris. Appen kommuniserer med Episerver Commerce og varen opprettes og lagres dermed i Episerver Commerce uten at den ansatte trenger å forholde seg til noe annet enn det veldig enkle grensesnittet i appen.

- Dette forenkler arbeidsdagen for de ansatte og spesielt for dem som jobber i de fysiske butikkene, fordi de enkelt kan legge inn varer med egen mobil når det passer dem. De trenger ikke å gå inn på «bakrommet» og logge seg på en PC.

- Resultatet etter implementering av ny løsning med egenutviklet app er at det tar mellom 1-2 minutter å legge inn en vare!

Nyttige og smarte funksjoner

I tillegg til å gjøre det enklere for de ansatte å legge inn varer består nettbutikken av en lang rekke funksjoner som hjelper brukeren. På "Min side" har brukeren tilgang til alle sine persondata og kan når som helst legge til eller trekke samtykker til markedsføring. Løsningen til Fretex har sterkt fokus på GDPR og persondata kan enkelt hentes ned av hver bruker.

I tillegg kan hver bruker lagre søk og få varsling når varer av en bestemt type legges ut i nettbutikken.

Bygget egen auksjonsløsning

Varene som selges på nett er nøye utvalgt og innimellom kommer det inn varer som man ønsker ekstra oppmerksomhet rundt, og som det ikke minst er vanskelig å sette en riktig pris på i markedet.

Fretex bygget derfor en auksjonsløsning i Episerver Commerce. Her kan Fretex tidsstyre lengde og start på auksjonen, de kan profilere og løfte frem auksjonsvarer på forskjellige måter inne i nettbutikken ved hjelp av fleksible blokker. Auksjonsvarer kan også legges inn via appen.

Gode og inspirerende produktsider har også stått høyt på prioriteringslisten.

- For å skape trygghet og vise at varene er «kvalitetssjekket» av Fretex har vi lagt vekt på å gi kundene en så detaljert beskrivelse av varen som mulig – både ved hjelp av produktbildene, men også ved hjelp av produktbeskrivelsen. Designet bygger opp under dette, samtidig som det også kommuniserer Fretex verdier. Det finnes jo bare en av hver vare i nettbutikken, så derfor har vi lagt vekt på tydelig kommunikasjon og logikk rundt dette i hele løsningen, men spesielt ved reservering av varer i utsjekk.

Fretex ønsket å øke omsetningen på salg av sine varer, samtidig som de ville bevare Fretex som merkevare.


Visit the web page

https://nettbutikk.fretex.no/

Implementert av:

Bronze partner

Partnerkontakt
Stian Tonaas Fauske
[email protected]

Partnerkontakt
Stian Tonaas Fauske
[email protected]


Kontakt

Kom i kontakt med en av oss i Episerver Norge

Kva koster det?

Fyll ut et lite skjema, og vi gir et prisoverslag

Be om en personlig demo

Se selv hvordan Episerver fungerer