Coop - Episerver Campaign

Coop eksperimenterer med fremtidens epostmarkedsføring - resultatene så langt er formidable. Med bruk avansert teknologi gjør Coop seg klare for fremtiden. Stikkord: Marketing automation, algoritmer og personalisering.

Episerver Campaign er en teknisk løsning for automatisert markedskommunikasjon. Løsningen er et resultat av Episervers oppkjøp av Peerius og Optivo for vel ett år siden. Med oppkjøpet fikk Episerver tilgang til verdensledende teknologi innen infrastruktur, marketing automation, og personalisering. 

Coop har i lang tid benyttet Episerver CMS og Episerver Commerce som teknisk plattform for sine nettsider. Nå tester de også Episerver Campaign. Resultatene så langt er imponerende. 

E-postmarkedsføring til besvær

E-post er for mange selskaper den mest effektive kanalen for markedsføring og salg. Samtidig er ikke e-post alltid så enkelt, noe Coop har fått erfare. 

For et par år siden var situasjonen utvilsomt krevende:

  • Coop hadde over tid opparbeidet seg et «dårlig rykte» hos offentlige e-posttjenester og mange e-poster havnet derfor i spamfilteret hos kunden av grunner nevn under.
  • Det var mange aktører (kjedene selv, reklamebyråer mfl.) som sendt e-post på vegne av Coop. Ikke særlig heldig – spesielt med nye og strenge personvernregler (GDPR) rett rundt hjørnet.
  • Det var mangelfulle rutiner, prosesser og løsninger for å vaske e-postadresser. Mottakerlister ble vedlikeholdt på ulike steder. Det fantes altså ikke i et felles kunderegister.

For kjedene med netthandel ble utfordringen veldig synlig på Black Friday i 2016 da de to kjedene Obs og Obs BYGG brukte flere timer på å sende ut 160 000 e-poster. Dette var selvsagt ikke godt nok - og med ønsket om tredoblet Black Friday-omsetning i 2017, var alle enige om at noe måtte gjøres 

Rekordraskt i gang med nytt epost-verktøy

For en gigant som Coop med 1,5 millioner medlemmer og en rekke kjedekonsepter er det naturligvis komplekst og tidkrevende å bytte IT-løsninger. Coop har lenge vært gode på tradisjonell kundeinnsikt og relevans i medlemsprogrammet (kuponger), men innen e-postmarkedsføring har det vært utfordringer. Det ble bestemt at de to kjedene Obs og Obs BYGG med sine 150 000 e-post-samtykker skulle pilotteste Episerver Campaign for å høste erfaring og bygge kompetanse som skal brukes til videreutvikling av nye kommunikasjonsløsninger. 

Da man byttet til Episerver Campaign for utsendelse av nyhetsbrev fikk man samtidig tilgang på en avsender-IP med et godt “rykte. Samtidig valgte Coop å bruke Obsbygg.no og Obs.no som avsender-domener i stedet for Coop.no.

Hele prosessen fra signering til de første utsendelse gikk svært svært raskt. Avtalen ble signert i september i fjor, mens de første utsendelsene ble gjort i november. For et stort og komplekst case som Coop, så er det imponerende - vel vitende om alt som skulle på plass av teknisk utvikling, maler, vask av e-postlister, sikkerhet, samtykker, GDPR, oppsett av segmenter etc.

Umiddelbar effekt

Med bedre avsender-IP og nye avsendere fikk man umiddelbart økt andelen nyhetsbrev som kom frem til mottakerne. For Coops del så man raskt flere oppsider, forteller Øyvind Moen, primus motor for satsningen.

- Vi fikk en mer effektiv produksjon med færre involverte og kunne gjøre mer in-house og dermed mer eierskap til nyhetsbrevene. Vi fikk også en kortere vei med tanke på integrering mot Episerver for å kunne hente produkter, priser og den slags. Vi fikk samtidig bedre muligheter til å teste og måle effekter av utsendelsene.

- Og sist, men ikke minst fikk kundene en bedre opplevelse. Kunder som har meldt seg på våre nyhetsbrev er jo blant våre mest lojale kunder, og da er det rett og rimelig at de mottar e-post om gode tilbud før alt er utsolgt.

Og hvordan gikk det så med utsendelsen på Black Friday 2017? Ett minutt og 50 sekunder etter å ha «trykket på knappen» var 150.000 e-post levert. 

Målt i kroner og øre fikk man også ønskede resultater. Totalt endte Coop-kjedene opp med en 70% omsetningsøkning fra e-post sammenlignet med Black Friday 2016 – på like mange adresser – uten noen form for optimalisering.

- Allerede ved neste utsendelse begynte vi med AB-testing, der vi for eksempel testet nyhetsbrev med og uten før-pris, ulike emnetekster og sendetidsoptimalisering.

Coop jobber videre med dobbel opt-in, automatiserte velkomst-brev og annen marketing automation. Episerver Campaign gir Coop mulighet til å teste ut og samle erfaring for det videre arbeidet som gjøres rundt kommunikasjon til medlemmer og andre besøkende i alle Coop sine kjeder.

Totalt endte Coop-kjedene opp med en 70% omsetningsøkning fra e-post sammenlignet med Black Friday 2016 – på like mange adresser – uten noen form for optimalisering.

Coop

Kort om Coop

Coop har i dag cirka 1 230 dagligvarebutikker innenfor de seks kjedekonseptene Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked, og Matkroken. I tillegg drifter Coop cirka 120 byggevarehus i kjedene Obs BYGG og Coop Byggmix. I tillegg har kjedene Obs (kun faghandelsvarer, ikke mat) og Obs BYGG egne nettbutikker. Det er kundene som eier Coop gjennom sine medlemskap i lokale samvirkelag. Coop har i dag 1,5 millioner medlemmer/medeiere.

Om Episerver Campaign

Les mer om Episerver Campaign

Blog: 5 smarte måter du kan bruke e-post for å øke salget


Visit the web page

coopobs.no/