Coop bygger fremtidens digitale kooperativ

Kjeder med et stort produktsortiment og flere salgskanaler har alle sine utfordringer med å samle og holde orden på produktinformasjonen, enten det være seg bilder, videoer, produktoverskrifter eller produkttekster.

Kjeder med et stort produktsortiment og flere salgskanaler har alle sine utfordringer med å samle og holde orden på produktinformasjonen, enten det være seg bilder, videoer, produktoverskrifter eller produkttekster.

For å holde orden på priser, tilgjengelig sortiment, masterdata og produktinformasjon er Coop avhengige av et tett samspill mellom Episervers nettbutikkløsning, PIM-systemet inRiver og ERP-systemet SAP.

2 nettbutikker er i praksis 59 nettbutikker

Å lage nettbutikk for Coop høres ut som et enkelt case, der kun kjedene Coop OBS Bygg og Coop OBS selger på nett, mens kjeder som Coop Mega, Extra og Coop Prix fortsatt ikke selger på nett.

Dette er en sannhet med modifikasjoner.

Med Coops komplekse kooperativ-organisering er de to nettbutikkene i praksis 59 nettbutikker. Ja, for det er nemlig slik at salget knyttes direkte til de enkelte 59 butikkene som inngår i de to kjedene, forteller Jarle Haakenstad, Tjenesteansvarlig Web & Portal i Coop.

Når du handler i nettbutikken, handler du i praksis i en fysisk butikk. Dette setter store krav til både den tekniske plattformen og alle som jobber med systemene.

Haakenstad forteller at prisen på nett til enhver tid er den samme som i POS-systemet (kasseløsningen), der prisen kunden ser på nett er basert på geo-lokasjon. Med mulighet for lokal prising i butikk, kan de 59 butikkene som nå er tilknyttet nettbutikken i teorien ha unike priser også på nett.

Til høsten knyttes butikkene enda tettere til nettsidene. Da skal nemlig de 59 fysiske butikkene selv ta seg av nettbestillingene og sende varene direkte hjem til kundene.

- Kvantitet er per i dag viktigere enn kvalitet

Coop er delt i en mat- og en faghandelsdel. Coops faghandeldel har alene et sortiment på 60 000 varelinjer. Av dette er cirka 16 000 tilgjengelig på nett i dag. Til tross for at bedriften har totalt 15 personer som jobber med å innhente masterdata og berike produktene med selgende tekster og bilder, tar det tid å få alt ut på nett med et så stort sortiment. Det krever tøffe prioriteringer, innrømmer Haakenstad.

Kvantitet er per i dag viktigere enn kvalitet. Vi må komme opp i fart og få mer av sortimentet ut på nett.

Skal Coop kunne ta opp kampene med de andre nettbutikkene, er et bredt produktsortiment alfa og omega, fortsetter Haakenstad.

Et suksesskriterium for å lykkes på nett, er at man kan tilby bredde i sortimentet. Det nytter ikke å ha én gressklipper på nett, uansett hvor god produktinformasjonen er. Kundene ønsker å finne et godt utvalg og sammenlikne produkter før de handler.

For Coop sin del betyr det ikke bare at de innholdsansvarlige må minimere tidsbruken per produkt, men også at visse produktkategorier må prioriteres. Coop har med sin sterke posisjon på byggvarehandel prioritert byggvarer og verktøy fremfor for eksempel sportsutstyr og hjemmeelektronikk, der Coop kun er én av mange aktører.

Organisatoriske utfordringer

Som en del av sin satsing på e-handel, valgte Coop som mange andre kjeder å investere i et PIM-system. Haakenstad innrømmer at implementeringen var krevende.

Implementeringen av PIM har smertet, men det har gått seg til etter hvert. Den tekniske implementeringen gikk på noen få uker. Det var det organisatoriske som tok tid. For en så stor organisasjon er det mange som skal ha opplæring og med et så stort sortiment er det mange avvik og spesialtilfeller man må finne løsninger på.

Haakenstad er tydelig på at om han skulle implementert PIM-systemet på nytt, så ville han begynt med det organisatoriske og ikke det tekniske.

Men etter en kort tenkepause ombestemmer han seg.

Kanskje det ikke er så lett å gjøre det annerledes. Alle som skal i gang med noe tilsvarende, må nok være forberedt på en bratt læringskurve. Takket være høyt motiverte og kompetente medarbeidere på forretningssiden har det vært mulig og gjennomføre som vi har gjort.

Coop lover flere produkter på nett i tiden fremover. I løpet av høsten blir matvarer også å finne på nett. Noe salg av matvarer på nett er derimot fortsatt ikke noe tema.

Det er er interessant for Coop å vise frem hele sortimentet på nett, uavhengig av om produktene har en kjøpsknapp eller ei, smiler Haakenstad.

Teknisk oppsummering:

Et suksesskriterium for å lykkes på nett, er at man kan tilby bredde i sortimentet. Det nytter ikke å ha én gressklipper på nett, uansett hvor god produktinformasjonen er. Kundene ønsker å finne et godt utvalg og sammenlikne produkter før de handler.

Jarle Haakenstad, Tjenesteansvarlig Web & Portal i Coop

Visit the web page

https://coop.no/