Amesto

Amesto flytter nettsidene opp i skyen for å sikre døgnåpne tjenester og rask tilpasning til markedet

Skytjenester, eller bare «cloud» som det kalles på engelsk, er i vinden som aldri før og de fleste løsninger som leveres basert på Episerver er skytjenester.

Også hos Episerver har man sett at tradisjonell hosting er på vikende front. De har nå lansert sin egen skyløsning, Episerver Digital Experience Cloud, som er bygd på Microsofts populære cloud-plattform Azure. Svenske selskaper som TeliaSonera, Vattenfall og Bambora har allerede tatt løsningen i bruk og nå kan også norske selskaper henge seg på.

Den første norske Episerver-kunden som tok i bruk den nye skytjenesten er Amesto Group. Med en rekke merkevarer og tilstedeværelse i flere land, har det frem til nå vært ressurskrevende for konsernet å drifte alle selskapets nettsider.

– Vi ser veldig mange fordeler med å gå vekk fra tradisjonell hosting og over på en cloud-løsning. For vår del handler det i hovedsak om å få en mer effektiv, dynamisk og enklere IT-hverdag. Nå kan vi for eksempel sette opp en stor ny nettside på svært kort tid, forteller Arild Spandow som er administrerende direktør hos Amesto Group.

Bedre kontroll, ytelse og fleksibilitet

Internt i Episervermiljøet omtales lanseringen av skyløsningen som noe av det viktigste som har skjedd i selskapets historie og skytjenesten brukes altså allerede av flere av Nordens største selskaper.

– Med den nye løsningen og generelt økt interesse for skytjenester i markedet forventer vi stor etterspørsel i tiden fremover. Tilbakemeldingene fra mange av våre kunder er at de ønsker fleksible, enkle og skalerbare IT-løsninger, sier Gøran Hüllert som er daglig leder for Episerver i Norge.

Likevel er Hüllert spent på hvor raskt norske bedrifter og organisasjoner henger seg på den internasjonale trenden.

– Den største utfordringen vår er at mange ledere ikke har god nok oversikt over totalkostnaden man har ved å drifte, overvåke og skalere egne nettløsninger. På annen side har de fleste ledere innsett at det er forretningskritisk å ha døgnåpne nettsider med maksimal ytelse og fleksibilitet. Og da er skytjenester med mye tilgjengelig prosesseringskraft og effektive skaleringsmuligheter et naturlig valg.

Distribuert cacheløsning for maksimal fart og økt trygghet

Gøran Hüllert mener at Amesto Group med varierende grad av trafikk og besøk fra mange land, er et typisk eksempel på et selskap som har glede av Episerver Digital Experience Cloud.

– Skyløsninger passer for både store og små selskaper. Det er imidlertid visse typer selskaper som drar ekstra nytte av å komme seg opp i en stor og velfungerende nettsky. Det er særlig selskaper med virksomheter i flere land, selskaper med ekstra fokus på sikkerhet og selskaper der maksimal oppetid er spesielt viktig.

Årsaken til at disse selskapene velger Episervers skyløsning, skyldes blant annet at den inkluderer det som på fagspråket kalles Content Delivery Network (CDN). Kort og litt teknisk fortalt er dette en «distribuert cacheløsning». I praksis betyr det at alle ressurser (f.eks bilder og javascript) mellomlagres på servere nær sluttbruker, slik at opplevd ytelse blir bedre uansett hvor i verden nettbrukeren befinner seg. Med de mange serverne fordelt over hele verden, gjør dette at nettsidene også er mindre sårbare for såkalte «DoS-angrep».

Mer tid til kjernevirksomheten

At Amesto nå samler 15 av konsernets nettsider hos Episerver, kan kanskje høres skremmende ut for enkelte IT-sjefer. Kravene til hva Amesto kan forvente seg er imidlertid tydelig avklart gjennom en SLA (Service Level Agreement) og en døgnåpen førstelinjesupport sørger for at eventuelle problemer løses raskt.

– En viktig grunn til at vi valgte å gå for en skytjeneste, er at det gir oss økt fleksibilitet og trygghet. Det er et absolutt krav at våre tjenester på nett skal fungere 24/7. Ved eventuelle problemer har vi kun én leverandør å forholde oss til, samt en tydelig SLA som sikrer at vi får vi hjelp umiddelbart, forteller Spandow

Samtidig har Amesto nå kun én månedlig kostnad å forholde seg til som inkluderer alle produkter og tjenester som kreves for å ha en moderne digital satsing.

– Nå slipper vi store engangsinvesteringer i programvare som må avskrives over lang tid, og har i stedet månedlige og forutsigbare kostnader. Alt rundt drift, overvåking av servere, applikasjoner, lisenser og skalering blir nå ivaretatt av vår eksterne partner, slik at vi i stedet kan bruke tiden på kjernevirksomheten vår og ikke drift av nettsider, avslutter Spandow. 


Om Amesto

Amesto ble etablert i 2002 og er en del av Spabogruppen, som er en norskeid familiebedrift og eies av familien Spandow. Spabogruppen omsatte i 2014 for omlag én milliard norske kroner.

Amesto-konsernet har i virksomheter i Norge, Danmark og Sverige. De har en global tilstedeværelse med spesialisering innen blant annet regnskap, rekruttering, IT og tolketjenester.

Om Episerver Digital Experience Cloud

  • Episerver Digital Experience Cloud utnytter fordelene som ligger i Microsofts cloudplattform Azure.
  • Inkluderer lisenser for Episerver CMS og Episerver Find, mens Episerver Commerce leveres som et tillegg til kunder med behov for e-handel.
  • Inkluderer Content Delivery Network (CDN) som øker ytelse og beskytter mot angrep.
  • Ferdige koblinger (connectors) til Sharepoint, ledende CRM- og marketing automation-løsninger.
  • For overvåking av systemene brukes blant annet Pingdom og New Relic.
  • Dynamisk prismodell der pris påvirkes av antall sidevisninger, størrelse og Service Level Agreement (SLA).
  • Skyløsningen benyttes av store selskaper som f.eks TeliaSonera, Vattenfall og Bambora.

Selv om skyløsningen er relativt ny for Episerver, er hosting noe Episerver allerede har drevet med i 18 år med 1500 bedrifter fordelt på 30 land på kundelisten. Erfaringer viser at 96% av alle supporthenvendelser løses direkte fra førstelinjesupport som tilbys 24/7.

Les mer om Episerver Digital Experience Cloud

Om skytjenester

IT-bransjen har fått mye kritikk for at de sliter med å fortelle hva skytjenester egentlig handler om. Skytjenester vidt definert inkluderer for eksempel e-postsystemet Gmail og softwarepakken Office 365. Regnskapstjenester er i dag også vanligvis skytjenester og har bedriften løsninger for hjemmekontor, er dette ofte en form for skytjeneste.

Til tross for at skytjenester nå får stadig mer oppmerksomhet, vet 40 prosent av lederne i norske bedrifter fortsatt ikke hva skytjenester er eller hva de brukes til. Det fremkommer av en undersøkelse som YouGov har gjort for skyleverandøren Telecomputing (2015).

De store internasjonale selskapene satser stadig mer på å leie ut datakraft og lagringsplass fra virtuelle servere. Blant de mest kjente i verden er Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure og Google Cloud Platform.
Argumenter for å velge en skytjeneste er ofte skalerbarhet, tilgjengelighet, driftsstabilitet, sikkerhet og pris.

– En viktig grunn til at vi valgte å gå for en skytjeneste, er at det gir oss økt fleksibilitet og trygghet. Det er et absolutt krav at våre tjenester på nett skal fungere 24/7.

Arild Spandow - administrerende direktør hos Amesto Group

Visit the web page

https://www.amesto.no