Episerver for UX-team

Kurset for deg som jobber med brukeropplevelse og design. 

Kurset varer en halv dag og gir deg de grunnleggende ferdighetene i siste versjon av Episerver CMS. Vi setter fokus på deg som jobber med "front-end" og hvordan du skaper nettsteder som utnytter Episervers fulle potensial.

Det er erfarne Episerver-utviklere som holder kurset, men vi fokuserer på det en UX-person trenger å ha kjennskap til for å lage optimale løsninger på Episerver både med tanke på sluttbruker og på redaktør. Vi går gjennom sentrale konsepter som blokker, personalisering og kanaler (muligheten å lage spesifikke maler til for til eksempel mobile enheter).

Vi ser også på bildehåndteringen i Episerver og muligheten å skalere bilder dynamisk.

Universell utforming er veldig aktuelt akkurat nå, og på kurset snakker vi om mulighetene (og begrensningene) i Episerver, slik at du som UX-person kan gjøre det enkelt for redaktøren å følge retningslinjene.

Agenda

  • Grensesnittet i Episerver CMS
  • Hvordan lage HTML/CSS for en EPiServer site
  • Delt innhold
  • Kanaler
  • Personalisering
  • Universell utforming
  • Bildehåntering

Påkrevde forkunnskaper

Det er ingen påkrevde forkunnskaper til dette kurset.

Hvem bør delta?

Du som jobber med User experience design på Episerver-prosjekter. Kurset kan også være nyttig for deg som er projektleder og ønsker større forståelse for hvordan ting henger sammen fra design til kode i et Episerverprojekt.

Kursets lengde

1/2 dag, 09.00-12.00 + lunsj

Pris

2 600 NOK

Annen informasjon

Kurset gjennomføres med eksempler og øvelser. 

Datoer for kommende kurs
Når Hvor
3. mars Oslo