En faktabok om Episerver Customer Centric Digital Experience Platform

En skytjeneste som gir: raskere utvikling, større fleksibilitet og mer verdi for investeringene

Onlineutgaven følger under

Et valg for fremtiden

DXP: Forkortelsen høres til forveksling ut som en større internasjonal lufthavn. Vår versjon er dog mer smidig og enklere å forholde seg til: Episerver Digital Experience Platform. I korte trekk er det en endring i hvordan Episerver-installasjoner styres, utvikles og driftes.

Episerver går fra å være en statisk lisens for en nettside driftet på server, til å være en fleksibel tjeneste som gir kundene hva de behøver, når de behøver det.

Episerver i skyen gir bedre evne til å lykkes i det digitale skiftet fordi:

 • Det blir enklere å skape funksjonsrike installasjoner
 • Mulighetene blir flere til å skape de best likte tjenestene
 • Virksomheter kommer raskere til markedet med nye modeller, tjenester eller produkter
 • Arbeidsformer for både markeds- og IT-avdelingen blir bedre
 • Sikkerheten skjerpes
 • Budsjetter brukes smartere
 • DXP kunder, også i Norden, melder om minst 20 prosent besparelser

Møter behov med nye tjenester

Reglene i markedet er endret. Bedrifter må i mye større grad forutse hva kundene ønsker, og har behov for. Smart teknologi er det viktigste virkemiddelet for å lykkes inn i fremtiden. Kombinasjonen strategi og teknologi skaper vinnere av de som best møter menneskelige behov med nyskapende tjenester.

I plattformøkonomien vil de mest vellykkede aktørene skape nye forretningsmodeller med tjenester som består av tjenester. I denne tilkoblingsøkonomien deles informasjon på tvers av system, internt som eksternt. Din data må brukes sammen med data fra andre kilder for å skape tjenestene som kundene vil ha.

Plattformer som en tjeneste

Plattformer som en tjeneste er komplette utviklings- og distribusjonsmiljø i skyen. De gjør det enklere å levere alt fra enkle skybaserte apper til avansert kjerneprogramvare. Alle tjenester kjøpes som abonnement. Plattformen støtter digitale tjenester gjennom hele dets livssyklus fra bygging, testing, distribusjon, styring, og til oppdatering, videreutvikling og integrasjoner.

De beste digitale tjenestene

Det har aldri vært vanskeligere å velge digital plattform. Kravene og behovene er uendelige, og de færreste ønsker begrensninger. Derfor blir beslutninger rundt plattformer lange og omstendelige prosesser, som de fleste virksomheter gjennomfører med stort omhu. Dette fordi dagens web-plattformer ikke bare må engasjere og inspirere; de skal også selge, samhandle, forenkle, berike, og hente nødvendig innsikt.

Alt dette samtidig som brukeropplevelsen er uovertruffen. Den digitale plattformen er for mange den viktigste kanalen for å tilby nye forretningsmodeller, endre forventningene i egen bransje, og fornye egen virksomhet.

Den beste kundeopplevelsen

Uansett hva tilbudet er; gode opplevelser for webplattformens gjester er alfa og omega. Kundereise er det altoverskyggende begrepet. Selv om kundenes og gjestenes opplevelser formes i mange kanaler, kommer man ikke utenom at nettsiden eller nettbutikken er det fremste referansepunktet.

Kundenes forventninger er nå så høye at man må i sanntid skape det riktige inntrykket. Grunnregelen for god kommunikasjon er at det handler ikke om hva du sier. Hvordan du oppfattes er det som teller. Dine gjester krever budskap som de engasjerer seg i, smarte løsninger som gir dem verdi, og tjenester som beriker deres hverdag. De vil ha hjelp og støtte. 

Ta i bruk nyskapende teknologi

Kundenes gunst vinnes når teknologien er i perfekt harmoni med forretningsstrategien. Nye funksjoner på nett gir muligheter vi tidligere bare kunne drømme om, og teknologien er blitt så moden at man enkelt kan legge til tjenester som tidligere var sci-fi for de fleste. Kunstig intelligens og nettskyen er en forutsetning, og det viktigste virkemiddelet for å levere på stadig skjerpede krav fra alle kanter av virksomheten.

Vi er naturligvis subjektive når vi påstår at Episerver er eneste leverandør som tilbyr en komplett plattform for innhold, salg og markedsføring. Mulighetene blir enda flere når denne ligger i en intelligent nettsky som hjelper markedsførere og nettbutikker med å jobbe smartere, og raskere bringe nyvinningene til markedet.

Episervers kunder fremhever den gode brukervennligheten. De er særlig fornøyd med de mange verktøyene som gjør det enklere å samhandle for designere, utviklere og de som skaper innholdet.
Gartner Group

En tjeneste for nye tjenester

DXP gjør at Miljødirektoratet kan lage smarte nye tjenester og bedre møte publikums behov.

Norsk offentlig sektor ligger svært langt fremme i det digitale skiftet. Etater og direktorat berømmes internasjonalt for smarte nettbaserte tjenester som beriker og begeistrer. Miljødirektoratet er blant de bedre i klassen. Ved å bruke Episerver i Microsoft Azure viser de i praksis hvordan bruken av skytjenester enklere driver frem nødvendig digitalisering i offentlig sektor.

Digital luftkvalitet

For å sikre rikere digitale muligheter har Miljødirektoratet valgt den stabile, sikre og skalerbare Episerver Customer Centric Digital Experience Platform. Det har gitt nye muligheter til å gjøre data tilgjengelig slik at de smidig kan kobles opp mot data fra andre tredjepartstjenester. Dermed kan innsikt fra direktoratets databaser benyttes som en del av andre nettsteder, apper og tjenester. Et godt eksempel er den nye tjenesten https://luftkvalitet.miljostatus.no/ der data fra fem offentlige virksomheter settes sammen og tilbyr en varslingstjeneste rettet mot næringsliv og private. Dette er et stjerneeksempel, også for det private næringslivet, om hvordan skape bedre tjenester.

Viktige tekniske valg

Med Episerver levert som en skytjeneste får Miljødirektoratet fritt antall nettsider og døgnkontinuerlig støtte. Alle data er lagret sikkert innenfor EU (Microsoft åpner ila 2019 norske data senter), og trafikktopper håndteres enkelt med automatisk skalering ved høy trafikk-proaktiv overvåking av elektroniske trusler. I tillegg har partner Inmeta Consulting bistått med å komme i gang med såkalte mikrotjenester. Summen har frigjort tid og kapasitet som har gitt bedre bruk av ressurser, og kapasitet til å levere enda bedre tjenester til felleskapets beste.

Bli kjent med Digital Experience Platform

Et stort antall større nettsider i Norge setter sin lit til Episerver for å publisere digitale tjenester og selge varer. Faktisk er vi helt i verdenstoppen når det kommer til utbredelse av plattformen, målt mot innbyggertall. Fremover kommer det en endring i hvordan man jobber med- og drifter Episerver. Borte blir dagene med en lisens per nettsted, og komplisert, tidkrevende serverdrift. Fremtiden er fleksible tjenester der prismodellen baserer seg på sidevisninger fremfor fysiske installasjoner.

DXC Service er for virksomheter som vil ligge i forkant i det digitale skifter og ønsker:

 • Raskere tid til markedet med nye tjenester, funksjoner, produkter, forretningsmodeller, etc.
 • Enkel tilgang til innovative funksjoner
 • Stabil, sikker, skalerbar og robust drift
 • Bedre bruk av ressurser, og betaling kun for det man bruker

Trygt og sikkert

Endringen i hvordan man kjøper, styrer og drifter Episerver er en naturlig evolusjon, likt mye som ellers skjer i næringslivet. Det handler om å flytte seg til skyen, der bekymringene er færre og mulighetene flere. Episerver DXP inneholder basisen som kreves for å levere tjenester raskt, sikkert og pålitelig, og er basert skyplattformen Microsoft Azure.

I tillegg får man bedre kontroll og skjerpet sikkerhet ved at man enkelt kan styre hvem som har tilgang til hva, logg som dokumenterer alle driftsoperasjoner, og flere lag med avansert sikkerhet som beskytter mot elektroniske angrep og begrenser effekten av tjenestenekt-angrep (DDoS).

Billigere og anerkjent

Episerver skiller seg ut når de store analytikerne feller objektiv dom over publiseringsløsninger. Dette gjelder både Gartners lederkvadrant og Forrester Wave. De fleste sparer store summer på skytjenester over tid, gjennom enklere administrasjon for kommunikasjons- og markedsavdelingen, enklere utvikling og smart skalering, færre lisenser, og ved at IT-avdelingen slipper å drifte installasjonene på egne servere.

Episerver DXP er forutsigbar i forhold til drift og skalering, og muligheten til ubegrenset antall sites gjør at markedsavdelingen slipper å involvere drift når de ulike nettstedene skal utvides eller nye sider skal lanseres. Hvor mye hver enkelt kan spare finnes det ingen fasit på, det avhenger av utgangspunktet. Derfor tilbyr Episerver i Norge gratis rådgivning for de som ønsker innsikt før eventuelle beslutninger om flytting til Episerver Customer Centric Digital Experience Platform.

På 2 x 60 minutter kan Episerver Norge gi deg en finkornet beskrivelse av hva din bedrift vil få av tekniske-, kommersielle- og økonomiske fordeler i skyen.

Book møte her

Slik blir dere mer digitalt modne

På Episervers globale nettsider finnes et veikart for digital modenhet. Faktaboken bidrar til å kartlegge hvor din virksomhet er i endringsprosessen og skiller mellom fire stadier: Krabbe, , løpe eller fly. Du får innsikt som gjør det lettere å bestemme egen digital modenhet, avdekke tiltakene som flytter dere fremover, finne de teknologiske investeringene som gir størst verdi, og lese om beste praksis fra flere kjente globale merkevarer.

Reisen går fra hvordan skape personlige brukeropplevelser for innloggede brukere, til avansert bruk av kunstig intelligens.

 Last ned faktaboken om digital modenhet her

12 nettsteder i samme skyløsning

Kjersti Føyner har brukt Episerver i åtte år som websjef hos Amesto-konsernet. Med et dusin nettsteder og en rekke plattformvurderinger, var det for henne helt riktig å bli med Episerver til skyen.

Amestos digitale flater er kritisk for at selskapet skal lykkes med sine kommersielle satsninger. Videreutvikling av domenene er derfor en av de viktigste oppgavene for salgs- og markedsavdelingen. Dette innebærer grundig strategisk og operativt arbeid med å gjennomføre de grepene som gir stadige forbedringer. Blant disse tiltakene var et større prosjekt for å skille ut nettstedene på flere domener.

– Det var tungvint med fire ulike språkversjoner og én lisens hos Episerver.  Vi måtte gjøre en større endring, og i grevens tid kom Episerver med sin skytjeneste, sier hun.

I 2017 gikk Amesto derfor over til Episerver Customer Centric Digital Experience Platform, kjent som DXP. Episerver DXP er bygd på Microsofts Azure-plattform.

Forenkler hverdagen

I 2018 fikk Amesto ny merkevareplattform og designmal.

– Ved slike prosjekter er skyen fantastisk. Vi har et dusin nettsteder i samme skyløsning, sier hun.

Med én lisens per nettsted, måtte antall timer utviklere bruker på å programmere hvert nettsted ganges med 12.

– Det er en betydelig kostnad som vi unngår med skyløsningen. Vi får også full kontroll over merkevaren Amesto. Med vår domenestruktur er Episerver DXP forenklende og svært kostnadsbesparende.

Føyner liker at løsningen er oversiktlig angående pris, med en fast månedlig abonnementskostnad.  Med en tydelig tjenesteavtale får de også umiddelbar hjelp ved behov, sier hun.

Raske endringer

Sikkerhet og fleksibilitet er nøkkelord for Amesto.

– Kundene skal være trygge på at våre systemer og løsninger har den beste sikkerheten, og at deres data er sikre. Med Episerver DXP slipper vi å bekymre oss for nedetid eller sikkerhetsbrudd.

Når Amesto kjøper nye selskaper, skal nye nettsider opprettes. Med mange redaktører i sving er det viktig for Føyner at alle får rask tilgang til innholdet.

 – Med en skyløsning er det enkelt å legge opp flere domener med riktig merkevare og design. Denne fleksibiliteten er helt nødvendig for et konsern i stadig endring.

Brukervennlig og kjapp

Søkemotoren Episerver Search & Navigation er en av de verdiøkende tjenestene som er lagt til Amestos plattformer.

– Episerver har alltid hatt fokus på at du skal kunne personalisere innhold, og enkelt knytte innhold sammen. Med Episerver Search & Navigation kan vi publisere ledige stillinger ett sted, for så å hente det ut på andre nettsider. At vi slipper å gjenta publiseringsjobben sparer tid, og forenkler arbeidet.

Amesto har et høyt ambisjonsnivå, med høye forventninger til leads og salgsmål.

– Med vår størrelse er vi avhengig av et skikkelig verktøy, blant annet med gode muligheter for integrasjoner. Hos Episerver er vi ikke låst, og kan få til akkurat det vi vil.

Websjefen forteller at hun har vært fornøyd med Episerver hele veien. 

– Jeg har sagt det før og sier det gjerne igjen; Episerver gjør at jeg sover godt om natten! Det var helt riktig å bli med vår gamle venn til skyen,

Kule nye funksjoner i skyen

Med nettsiden i skyen er det raskere å legge til løsninger du tidligere bare turte å drømme om.

Episerver er kjent for å være tidlig ute med å tilpasse plattformen til behovene som kommer. Integrert i DXP ligger nyskapende funksjoner i form av hylleklare integrasjoner*. Dagens største megatrend er kunstig intelligens (AI). Potensialet er av konsulentene i McKinsey sammenlignet med påvirkningen dampmotoren hadde for den industrielle revolusjonen.

Våre utviklere har i mange år viet mye tid og ressurser i å utvikle AI og tilknyttede tjenester, og over 100 ferdige maskinlæringsalgoritmer gjør at kundene raskere kommer i gang med smarte nye muligheter.

Spennende muligheter til å skape de beste kundeopplevelsene

Med Episerver Product Recommendation blir det enda lettere å legge til rette for personalisering av innhold. Episerver Content Recommendation er en del av Episerver Personalization Suite som består av Episerver E-mail Recommendation for trigger basert meldingsutsendinger, Episerver Product Recommendation for de som ønsker å legge til rette for personalisering av produkter samt Episerver Personalized Search & Navigation for anbefalinger i søkeresultat.

Episerver Analytics Suite inneholder flere de mest spennende tjenestene vi noensinne har lansert, som Episerver Analytics (vår Customer Data Platform). Den brukes til å skaffe avansert innsikt i bruks- og handlemønster på nettsidene, uansett om brukeren er navngitt eller anonym. Sammen med interaktiv rapportering via PowerBI kan markedsførere velge kvalitet over kvantitet i kundekommunikasjonen, gjennom rik innsikt i kundereisene.

Utstrakt bruk av kunstig intelligens

Episerver DXC Service kombinerer det beste fra samspillet mellom mennesker og maskiner. I korte trekk ved at maskinene tar for seg stadig flere av de manuelle og tidkrevende oppgavene, slik at mennesker kan fokusere på strategisk videreutvikling av verdiøkende tjenester.

Her er kundedata-plattformen (Customer Data Platform) viktig fordi den samler all nødvendig informasjon som algoritmene presenterer innsikt fra. Alt er tilgjengelig i et enhetlig grensesnitt som gir markedsførere og netthandels-teamet kunnskapen de behøver i sanntid. Dermed slipper teamene å lære seg mange ulike verktøy, og kan glede seg over at alt er i samme løsning.

Disse funksjonene bidrar til at:

 • Antall besøkende og sidevisninger øker
 • Fluktfrekvensen synker
 • Omsetningen stiger
 • Konverteringene blir flere
 • Lesetiden blir lengre
 • Transaksjonene går opp
 • Sidene gjør det bedre på organiske søk

*Disse mulighetene er også tilgjengelig for kunder som drifter på egen server, men innføringen vil ofte være noe mer tid- og ressurskrevende.

Verdens sikreste CMS?

Når man jobber med flere av verdens største virksomheter er den fremste sikkerheten en selvfølge.

En av de aller viktigste årsakene til å velge Episerver i skyen handler om å ha den beste sikkerheten for å beskytte informasjon og data fra å gå tapt, bli misbrukt, fra å havne i feil hender, bli manipulert, eller gjøres utilgjengelig. Episervers tre lag med forsvar er basert på retningslinjene fra den internasjonale standarden ECIIA/FERMA, og datasentrene er ISO-sertifisert.

Vi har egne styringsgrupper med ansvar for både fysisk og teknisk sikring. De sørger for at det er nok ressurser og budsjetter til å ha den beste IT-sikkerheten, og at det jevnlig utføres trussel- og sårbarhetsanalyser.

14 grunner til at Episerver Digital Experience Platform er trygg

De som investerer i DXP sover tryggere om natten av disse årsakene:

 1. Samsvar med regler og retningslinjer: Alle rutiner og prosedyrer er i samsvar med våre egne interne kjøreregler, internasjonale standarder, og møter kravene i viktige lover som GDPR.
 2. Sikkert datasenter: Tjenester driftes i Azure som er skytjenesten til verdens største programvareselskap.
 3. Beskyttelse mot elektroniske trusler: En anti-malware tjeneste er knyttet opp mot alle operativsystem for å hindre at skadelige filer lastes opp.
 4. Kryptering: All data til og fra datasenteret er kryptert med HTTPs/TLS. I tillegg finnes det egne brannmurer som døgnkontinuerlig sniffer etter mistenkelig og uautorisert trafikk.
 5. Oppetid: DXP, basert på Microsoft Azure, er designet for å kjøre 24x7x365 og har rutiner på plass for å unngå nedetid ved strømbrudd, fysiske innbrudd, seismiske forstyrrelser, nedetid i nettverket, m.m.
 6. ISO-sertifisert: Alle Azure-sentrene møter kravene til sikkerhet og tilgjengelighet i ISO 27001.
 7. Trygge data: Alle Episervers sikkerhetseksperter er lært opp i beste ITIL-praksis for sikkerhet, personvern, og tjenestekvalitet.
 8. Innsyn: Alle kunder får et eget servicegrensesnitt for å hente informasjon om alle hendelser i nettverket, og for å være oppdatert på alle rutiner og planer for vedlikehold av DXC Service.
 9. Brukeropplevelse: Et JavaScript på hvert domene overvåker kvaliteten på leverte tjenester, og kundene innfører selv programvaren som overvåker ytelsen på applikasjonene.
 10. Patching: DXP patches automatisk i tråd med Microsofts rutiner for sikkerhetsoppgradering.
 11. Hyppige oppdateringer: Episerver oppdateres hver uke med nye funksjoner og feilrettinger.
 12. Nettverkssikkerhet: DXP er bygget opp med et skreddersydd operativsystem utformet for å minske angrepsflaten og redusere sårbarheter på nettverkssiden.
 13. Beskyttelse mot tjenestenekt-angrep: DXP kommer med avansert beskyttelse mot tjenestenekt-angrep.
 14. Rollebasert tilgang: Rollebasert tilgang styrer hvem som har tilgang til hva, med logging av alle handlinger.

Norsk Hydro

Skyhøy rustning med Episerver Digital Experience Cloud Service

18. mars 2019 opplevde Hydro alle virksomheters store mareritt. Et hackerangrep var en realitet, og hydro.com var blant systemene som ble virusinfisert.

– Datasikkerhet er virksomhetskritisk. Her har Episerver og deres sky vist hva de er gode for. Med oss som dommere har de definitivt bestått eksamen!

Les hele kundehistorien

 

Sikker strøm i sikker sky

Som Norges viktigste aktør innen strømforsyning, må Statnett ta særlige sikkerhetshensyn. Deres godt over 1500 nettsider ble i 2018 trygt plassert i Episerver Digital Experience Platform.

Statnett bygger, eier og driver Norges sentrale strømnett. Når sikre systemer er essensielt, blir også valg av plattform viktig. Statnett har hatt Episerver siden tidlig 2000-tallet.

– Først hadde vi en lokal server som vi driftet selv, men løsningen ble tungvint og uoversiktlig å jobbe med. En ryddejobb ble nødvendig. Vi måtte oppgradere den gamle løsningen, eller starte på nytt, sier Anders Rinvoll, teknisk ansvarlig i Statnett.

Etter en full webanalyse og en omfattende anskaffelsesprosess med flere tilbydere, falt valget på å starte på nytt – med Episerver.

– Her ville både oppgraderinger og flytteprosess være enklere, sier Rinvoll.

Anne-Beth Hanssen er kommunikasjonsrådgiver i Statnett, og legger til at tjenesten passet deres virksomhet best.

– Episerver scoret høyest for våre behov, sier hun.

Norsk sikkerhet, norsk forankring

For å ivareta sikkerhetskravene, gjennomførte Statnett en full risiko- og sårbarhetsanalyse, og spesifiserte til Episerver at det var skyløsning de ønsket.

– Etter ROS-analysen var det bare ett krav som gjenstod; at «skyen» måtte befinne seg innenfor EU, sier Rinvoll.

Episerver Customer Centric Digital Experience Platform (DXP) driftes i Microsoft Azure, som er skytjenesten til verdens største programvareselskap. Mars 2020 har også Microsoft egne datasentre i Norge.

– Episerver DXP er lokalt forankret ikke bare i Europa, men hjemme i Norge. Siste brikke i sikkerhetsspørsmålet falt dermed på plass, sier Rinvoll.

I desember 2018 skjedde lansering og overgang til Episerver Digital Experience Platform.

– Alle nettsider var oppe og gikk hele veien. Vi opplevde aldri nedetid i flytteprosessen. Alt var smertefritt, forteller han.

Redaksjonell fleksibilitet og frigjort tid for IT

Tidligere hadde Statnett 3000 unike nettsider. En stor opprydningsjobb i kombinasjon med overgang til skyen, har gjort hverdagen enklere for Statnett sine redaktører. Nå har selskapet i overkant av 1000 nettsider.

– Før Episerver DXP hadde vi altfor mange sidemaler som gjorde publiseringsarbeidet ineffektivt. Vi trengte å forenkle innholdsproduksjon og publisering, sier Hanssen.

Redaktørenes mål med overgangen til skyen, var mest mulig fleksibilitet, og færre tilpasninger i løsningen for å lette innholdsforvaltningen.

– Med oppsettet i den nye løsningen har vi langt færre maler, og stor frihet til å selv bygge på nettsidene med «blokker». Nå slipper vi å hente inn programmerere for hver lille sak vi ønsker utvikling på, forklarer hun.

For Rinvoll og den tekniske avdelingen er frigjort tid og ressurser den største fordelen med å flytte driftsansvaret ut. Med Episerver Digital Experience Platform, ligger driften i trygge hender hos dedikerte fagkyndige.

– Med skyløsningen er hele serverparken, operativsystemer, oppgraderinger og versjoner ute av vårt sinn. Skulle noe skje, vil weben fortsatt være oppe og gå. Alt tas hånd om av Episerver og Epinova, vår tekniske leverandør.

Trygt arbeidsverktøy uavhengig av lokasjon

Hanssen forteller at hun er svært fornøyd med å jobbe i Episervers skyløsning.

– Produktet er intuitivt å bruke, hvor det er enkelt å navigere og strukturere innhold. Med få steg til publisering er det lett å opprette en nettside.

Som administrator benytter hun seg av en rekke funksjoner som er tilgjengelig med Episerver DXP.

– Løsningen gir store muligheter, med utrolig mye smart funksjonalitet. Jeg kan for eksempel styre tilganger fra administrasjonsgrensesnittet, få rapporter og enkelt konvertere nettsider. Arbeidet blir oversiktlig.

At løsningen alltid er tilgjengelig uansett hvor redaktørene befinner seg, er viktig for effektiviteten.

– Med sikker innlogging også utenfor Statnett, kan redaktørene trygt sitte hjemme eller andre steder og enkelt få tilgang til arbeidsverktøyet. Det er svært positivt.

Hanssen er godt fornøyd med valget om å flytte til Episervers sky.

– Skyløsningen er trygg og stabil å jobbe i. Alt er oppe og går, og bare fungerer. Da er jeg fornøyd!

Også Rinvoll trives godt i skyen.

– Vi ser ingen grunn til å trekke denne løsningen hjem igjen. Å overlate driftsansvaret til Episerver, er helt utmerket for oss, avslutter han.

Mange muligheter

På våre nettsider får du en omfattende gjennomgang av alle muligheter og funksjoner i de ulike versjonene. Sjekk ut dette her https://www.episerver.no/produkter/plattform/alle-produkter/

Fire ganger pengene tilbake

En rapport fra et analysebyrå viser at investeringene i Digital Experience Platform er tilbakebetalt på under seks måneder.

Forrester er blant verdens mest kjente analysefirma innen teknologi. Høsten 2018 slapp de en rapport der de hadde beregnet hvilke økonomiske gevinster som kom for de kundene som velger å kjøpe Episerver som en skytjenestene. I snitt meldte kundene om:

 • Tilbakebetaling av investeringen på under seks måneder
 • 443 prosent avkastning på investeringene på tre år

Sparer og øker

Undersøkelsen ble utført ved at seks større kunder ble dybdeintervjuet. Alle kjørte Episerver i Microsofts skytjeneste, og hadde omfangsrike plattformer med nok data til å hente ut kvalitativ innsikt som ble målt opp mot økonomiske nøkkeltall.

Besparelsene var særlig tydelige på disse tre nøkkelområdene:

 • Enklere for nettsjef: Større virksomheter kan spare opptil 429 000 dollar med Episerver, sammenlignet med interne- og byråkostnader til å oppdatere og vedlikeholde tjenester på tvers av plattformer. Det særlig gjennom muligheten til å bygge en gang, og gjenbruke.
 • Billigere drift: Besparelsene ved å kjøre DXP kontra drift på egne servere utgjør over 350 000 dollar hvert år.
 • Større omsetning: Nyskapende funksjoner som AI og personalisering ga kundene i snitt over 3,7 millioner dollar i økt omsetning det første året. Konverteringene blir flere, CTR blir bedre, og færre klikk frem til kjøp i nettbutikken.

Gjør en smartere investering med Episerver

 • image

  443% ROI over 3 år

 • image

  50% reduksjon i utviklingtid og innholdshåndtering

 • image

  4.6M dollar i omsetningsøkning tilskrevet Episerver

Last ned Forresters uavhengige undersøkelse om kostnadsbesparelsene og forretningsfordelene ved bruk av Episerver Digital Experience Cloud.

Last ned rapporten

I Gartners lederkvadrant

Alle kundene som ble intervjuet hadde behov for et smartere CMS som sentraliserte aktivitetene, og en e-handelsplattform som støttet vekst. De ønsket heller ikke å utvide eksisterende IT-miljø, og oppdaget at Episerver Customer Centric Digital Experience Platform i Azure ga færre bekymringer og flere muligheter. Dette støttes av at Gartner har plassert Episerver i deres nye kvadrant for DXP løsninger.

Denne sammenligningen gjøres opp mot 18 leverandører av tilsvarende løsninger, og sammenligner ulike strategiske og tekniske gevinster kundene får av løsningene. Kraftige funksjoner for kunstig intelligens gjør det enklere å jobbe med plattformen for over nærmere 1000 partnere som støtter over inntil  10 000 større virksomheter verden over.

Derfor er hastighet forretningskritisk

Kort lastetid er synonymt med brukervennlighet, og viktig for å rangere høyere på Google. Smarte tekniske funksjoner i Episerver DXP bidrar til å lynraskt levere innhold. I følge innsikt fra Kissmetrics forventer en av to besøkende at siden laster på under to sekunder, fire av ti klikker seg vekk når lastetiden er over tre sekunder, og forsinkelser på ett sekund i siderespons kan redusere konverteringer med 7 prosent.

Episerver i skyen laster lynraskt fordi den kontinuerlig oppdateres med beste praksis, skalerer automatisk ved økt trafikk, og sikrer global utnyttelse av datakraft med såkalte content delivery networks (CDN). I tillegg er tjenestene overvåket og teknisk støttet 365/24/7.

Lyst til å vite hvor mye du kan spare på bruk av Episerver Digital Experience Platform?

På 2 x 60 minutter kan Episerver Norge gi deg en finkornet beskrivelse av hva din bedrift vil få av tekniske-, kommersielle- og økonomiske fordeler i skyen.

Book møte her