Ny løsning for A/B-testing i Episerver - slik virker den

A/B-testing er nå tett integrert og en naturlig del av innholdshåndteringen i Episerver. I denne artikkelen lærer du deg hvordan du kommer igang med din første test som kan øke antallet konverteringer.

Hva er A/B-testing?

A/B-testing (også kjent som split-testing) er en metode for å teste dine ideer til forbedringer. Målet er å øke konverteringsraten på din nettside. I praksis går det til sånn at du lager en nettside som utfordrer en eksisterende nettside. De to ulike versjonene av siden testes opp mot hverandre, der noen besøkende blir servert alternativ A og andre besøkende får alternative B. Den versjonen som leder til flest konverteringer vinner.

Derfor bør du begynne med A/B-testing

Konverteringsoptimalisering kalles prosessen der du kontinuerlig tester og gjennomfører forbedringer av ulike deler av løsningen. Mange små forbedringer gjennom A/B-testing kan gjøre underverker på den totale brukeropplevelsen. En positiv bieffekt av å drive med testing er også at du lærer kjenne dine kunder bedre for hver iterasjon.

Teorien bak A/B-testing på 1-2-3

  1. Identifie flaskehalser
    Hvor går brukere vill? Hva hindrer dem fra å konvertere?
  2. Lage en hypotese på hvordan du kan fjerne en flaskehals
    Hypotesen kan også vare en idé på hvordan du kan forbedre brukeropplevelsen (med mål om å øke konverteringsraten)
  3. Lag en A/B-test for å teste din hypotese. Etter gjennomført test gjenstår vurdering av alternativene, der den beste beholdes. Deretter nye hypoteser og tester. Slik fortsetter du i en evighet, det finnes alltid noe som kan forbedres.

Slik setter du opp en A/B-test i Episerver

Det har lenge vært mulig å A/B-teste blokker i Episerver med en add-on som heter Self Optmizing block. Med den nye funksjonaliteten, som nå er i beta, åpner mulighetene for å teste hele sider.

La oss se på et enkelt eksempel. Si at vi har en hypotese om at vi kan få flere til å laste ned vårt produkt gjennom å flytte blokken for nedlasting høyere opp på siden. Når noen laster ned, teller vi det som en konvertering.

Slik fungerer det:

1. Gjør endringer på siden, altså flytt blokken høyre opp.

2. Istedenfor å publisere endringen, velger du "A/B Test changes" i publiseringsmenyen.

3. Nå er det på tide å konfigurere testen. Det gjør du gjennom å blant annet:

>> Beskrive det overordnede målet i tekst
>> Definere en målside som i vårt eksempel er bekreftelsesiden for nedlastingen
>> Bestemme hvor mange av de besøkende som skal vare med i testen (angis i prosent)
>> Angi hvor mange dager testen skal pågå

 

4.Start testen, ta en kopp kaffe å vente spent på resultatet. Hvor lenge A/B-testen må pågå for å få valide tall, er avhengig av hvor mye trafikk nettsiden har.

5. Etter en tid bør du kunne kåre en vinnere som vises tydelig i grensesnittet.

6. Publiser vinneren.

 

Dette trenger du for komme igang på din egen nettside

For å begynne med A/B-testing på din egen Episerverløsning trenger du å installere A/B-testingmodulen til Episerver. Den er gratis og kan enkelt installeres av din Episerver-partner.

Vil du læer deg mer om A/B-testing og hvordan du kan øke antallet konverteringer anbefaler vi vårt skreddersydde kurs for Digitale markedsførere.

Nyttige linker rundt temaet A/B-testing