Hvordan kan du få oversikt over de totale CMS-kostnadene dine

Vi har akkurat kommet til 2019 og du har kanskje flyttet deler av deres systemer ut til skyen, men CMS plattformen står igjen. I dette blogginnlegget får du noen tips til å finne alle kostnader tilknyttet deres CMS.

Erfaringen vår viser at kostnadene knyttet til ditt CMS kan minne om et isfjell, noen kostnadsposter er godt synlig, mens andre kostnader ligger godt under havoverflaten.

Hvilke kostnader har du med et CMS?

De første kostnadene som ofte dukker opp er:

 • Lisenser på software
 • Utvikling
 • Oppstart og løpende kostnad på miljøer og tjenester som database(r), hardware, DNS, SSL m.m.
 • SLA (Service Level Agreement)

Når vi er i kundemøter er det veldig ofte de kostnadene nevnt over som er de bedriften kjenner til. Men er dette hele bildet? Kanskje du har flere leverandører av disse tjenestene, da er det ikke like enkelt å ha kontroll på totale regnestykket på hva ditt CMS koster deg.

Et isberg er større enn det ser ut til på overflaten

Et annet aspekt ved et CMS er hva har man SLA på, og hva man får igjen for den månedlige kostnaden. Er SLA’en knyttet til at serveren er oppe, eller er den også dekkende for applikasjonen som kjører på serveren? De besøkende bryr seg nok ikke om at serveren er oppe, hvis siten er nede, og hvor mye koster nedetid for dere?

Hvor finner jeg de “skjulte” kostnadene?

Alle som driver med IT i en eller annen form har sin definisjon på hva som er god drift av et CMS. Vi i Episerver har 18 års erfaring med drift, og har funnet vår strategi for best mulig resultat.

De kostnadene du gjerne har på drift av ditt CMS er:

 • Overvåkningssystemer som APM / oppetid / annen monitoring
 • Lagring av backup og data
 • Bistand endringer, overvåkning og oppfølging
 • Årlig vedlikehold av lisens
 • Etablering av support
 • Etablering backup og maintenance
 • Søkemotor som f. eks Episerver Find
 • CDN (Cloud delivery network)
 • WAF (Web application firewall)

Les også vårt innlegg om Total Cost of Ownership: To cloud or not to cloud…  

Finnes det en X-faktor i kostnadsbildet rundt et CMS?

Vi tror det finnes flere X-faktorer når du som innkjøper skal kjøpe tjenester. Og dette er ingen unntak for et CMS. Det som fort blir glemt er kanskje den største kostnadsposten i Norge, nemlig personalkostnad.

Hva om du ved smartere innkjøp kan begrense tiden dine it-ressurser bruker på drift, slik at de kan bruke tiden på core business? Veldig ofte ser vi store besparelser på å strømlinjeforme hvordan en bedrift håndterer sitt CMS. Alt fra utvikling, slette teknisk gjeld og smartere drift så kan man bruke tid på inntektsbringende aktiviteter!

På 2 x 60 minutter kan Episerver Norge gi deg en finkornet beskrivelse av hva din bedrift vil få av tekniske-, kommersielle- og økonomiske fordeler i skyen.

Book møte her