Konsern

Store bedrifter som ønsker å ivareta sin sterke posisjon i digitale medier er helt avhnegige av velfungerende nettsider. Mange av dem har valgt Episerver.

Lang erfaring med å lage store konsernportaler


Sammen med våre partnere har Episerver utviklet mange av Nordens største og beste konsernportaler. Vi er selvsagt veldig stolte av vårt CMS, men det aller viktigste er kanskje at vi har så mye erfaring med hva som fungerer og hvordan bedriftene bør gå frem for å få en solid nettløsning som dekker bedriftens mest forretningskritiske behov.

Enkelt å vedlikeholde nettsidene


I store bedriftene er det gjerne mange som jobber med innholdsforvaltning på nett. Det er derfor viktig at administrasjonsverktøyet er enkelt å bruke og at det finnes malverk som sikrer at innholdet ser riktig ut på nett, uansett hvem som har publisert innholdet. Vårt enkle administrasjonsverktøy har alltd vært en av Episervers store styrker og er en viktig årsak til at vårt CMS også brukes for å lage intranett, samt nettsider for organisasjoner og  offentlig sektor.


Vil du vite mer om hvordan Episerver jobber med konsern?

Legg igjen e-postadressen din, og vi sender deg mer informasjon om hvordan våre produkter kan løse dine behov.