Slik jobber Kreftforeningen med digitalt innhold

Vi har sett nærmere på hvordan en av landets største interesseorganisasjoner jobber i digitale kanaler.

Webredaktør Marte Gråberg og informasjonssjef Marianne Andersen. Foto Best i tekst.
Webredaktør Marte Gråberg og informasjonssjef Marianne Andersen. Foto Best i tekst.

Kreftforeningen er blant landets største interesseorganisasjoner med over 113 000 medlemmer og 25 000 frivillige.

Som mange andre organisasjoner bruker Kreftforeningen en rekke kanaler, inkludert Kreftforeningen.no, nyhetsbrev og sosiale medier, for å kommunisere med omverdenen.

Kreftforeningen hadde en full relansering av nettsiden sin i 2012. Ikke bare byttet de da til Episerver CMS, men de ble også mer bevisste på hvordan de skulle bruke Kreftforeningen.no for å nå foreningens overordnede mål. En helt ny webstrategi og en redaktørhåndbok ble blant annet utviklet.

- I forbindelse med relanseringen jobbet vi mye med innholdet på våre nettsider og gjorde en grundig kartlegging av hva brukerne våre kommer til kreftforeningen.no for å få, forteller Marte Gråberg som er webredaktør i Kreftforeningen

Mer enn én million besøk

Hovedmålet med nettsiden er å øke kunnskapen om kreft og forebygging, og gi en bedre hverdag for kreftpasienter og pårørende. Men engasjement er også viktig. Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler. Det er derfor viktig at nettsiden bidrar til økte inntekter, slik at de kan nå sitt mål om å bekjempe kreft lokalt, nasjonalt og globalt.

- Vi driftes av støtten vi får fra det norske folk, så det at også nettsiden bidrar til økte inntekter er i seg selv et viktig mål med nettsidene, forteller Gråberg

Antall besøk på nettsiden har økt fra cirka 800 000 besøk i 2012 til over 1,5 millioner besøk i 2015. Totalt har inntektene fra nettsidene økt med over 200 prosent siden 2012, noe Gråberg også forklarer med en teknisk bedre og mer brukervennlig skjemaløsning for å melde seg som giver, men også at behov for økonomisk støtte kommer bedre frem på nettsiden og at skjemaet nå ligger mer synlig på nettsidene enn tidligere.

 

Kontrollspørsmål for bedre innhold

Ikke sjelden får webredaksjonen henvendelser fra kolleger som ønsker å legge innhold ut på nettsidene. Før redaksjonen eventuelt sier ja, må kollegene kunne svare på følgende fem kontrollspørsmål:

  1. Hvem er målgruppen for innholdet?
  2. Dekker innholdet et behov eller en oppgave for målgruppen? I så fall hvilket?
  3. Dekker dette innholdet et strategisk mål for Kreftforeningen? I så fall hvilket?
  4. Beskriv et tenkt brukerscenario for dette innholdet. For eksempel hvordan brukeren finner og benytter seg av dette innholdet.
  5. Hvorfor skal dette innholdet på nettsiden? Konkrete argumenter for hvorfor nettsiden er riktig kanal for dette innholdet.

Det kan høres byråkratisk ut, men de fem spørsmålene bidrar til at rett innhold kommer i rett kanal, mener Marte Gråberg.

- Ved å gi folk ansvar selv for innholdet de vil ha ut og sette i gang noen tankeprosesser, så kan det hende man underveis innser at det er ikke nettsidene som er riktig kanal for innholdet.

 

Redaktørhåndbok og brukerundersøkelser

Noe av det som stod på agendaen i 2012, var en kartlegging av hvilke typer innhold brukerne ønsket seg på nett. Resultatet ble at Kreftforeningen valgte å vrake de eksisterende 5500 undersidene og erstattet dem med 1000 nøye utvalgte nye undersider i stedet.

Nettsiden skal ikke lenger ha alt for alle. Det betyr ikke bare færre undersider, men også et enklere språk på nettsidene. På Kreftforeningen.no snakker vi direkte til pasienter, pårørende, befolkningen og forskere og indirekte til fagpersoner, presse, myndigheter og interesseorganisasjoner. Det som det betyr i praksis er at alt av faguttrykk skal vekk fra nettsiden, forteller Gråberg. Kreftforeningen har fått mye oppmerksomhet for dette arbeidet og vant blant annet Best i tekst-prisen for Beste informative tekst på nett i 2014.

Fraværet av faguttrykk betyr ikke at sykepleiere, leger eller helsesøstre er uønsket på nettsiden, snarere tvertom.

Vi vet at når vi har gjort innholdet vårt godt og forståelig for vanlig folk, så kommer også fagpersoner til å få nytte av det, avslutter Marte Gråberg.

 

Se video med Marte Gråberg på Episerver nettredaktørfrokost: Innhold mot kreft

 Se fler videoer fra Episerver nettredaktørfrokost 22. april. 2016

 

Kort om Kreftforeningens tekniske løsning

Kreftforeningen benytter Episerver CMS, og det er Epinova som har utviklet den tekniske løsningen, mens Netlife står for konsept og design.

 


Finn flere artikler for deg som


Ønsker du mer informasjon?FagområdeKreftforeningen


Besøk Kreftforeningen
www.kreftforeningen.no

www.kreftforeningen.no