Samarbeid om innholdet

Redaktører og digitale markedsførere kan nå samarbeide effektivt om innholdsproduksjonen. En helt ny modulen åpner for kommentarer på innholdet og chat i sanntid direkte i EPiServers redaktørgrensesnitt.

Slik ser det ut når du sammarbeider med andre redaktører i Episerver Content Collaboration add-on
Slik ser det ut når du sammarbeider med andre redaktører i Episerver Content Collaboration add-on


På mange siter har man en håndfull faste redaktører, og kanskje mange titalls redaktører som kun jobber sporadisk med innholdet. Ofte vil disse være plassert svært spredt i organisasjonen, og de jobber med helt ulike områder. Dette gir ofte utfordringer når nye tekster på nettsiden skal opprettes eller vedlikeholdes.

"EPiServer Content Collaboration" er et tillegg til EPiServer som gjør kommunikasjonen mellom aktørene i innholdsproduksjonen vesentlig enklere. Det er en mindre rigid metode enn strenge arbeidsflyter, og det er også mindre tidkrevende. 

Modulen gir deg en gadget i navigasjons- eller ressursfanen - side ved side med innholdet. I denne kan man kommentere, chatte og sende meldinger til andre redaktører. Og alle meldinger vil vises i kontekst av det konkrete innholdet du jobber med.

Det er svært enkelt å installere "EPiServer Content Collaboration" på siten gjennom EPiServer Add-on Store.

Mer informasjon:
Brukerdokumentasjon for Content Collaboration

Ønsker du mer informasjon?Fagområde